Výsledky vyhľadávania

  1. Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb ... o správe daní a poplatkov. In MMPF. Manažment, mzdy, právo a financie : časopis pre ekonómov, právnikov, podnikateľov, podniky a organizácie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2010. ISSN 1335-9568, 2010, roč. 17, č. 3-4, s. 223-319.
    článok

    článok

  2. SCHWARZOVÁ, Eva. Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákonov NR SR č. 165/1993 Z.z., č. 253/1993 Z.z., č. 254/1993 Z.z., č. 172/1994 Z.z., č. 187/1994 Z.z., č. 249/1994 Z.z., č. 367/1994 Z.z., č. 374/1994 Z.z., č. 58/1995 Z.z., č.146/1995 Z.z., č.304/1995 Z.z. 1. vyd. [Bratislava] : Letra & Line, 1996. 54 s. Daňové praktikum, 7. ISBN 80-85513-15-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]