Výsledky vyhľadávania

 1. GAŠPARÍKOVÁ, Božena. Nový zákon o obaloch a obce. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7523, 2010, roč. 3, č. 6, s. 11-14.
  článok

  článok

 2. HRAŠKOVÁ, Dagmar. Zákon o obaloch. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2010. ISSN 1337-0448, 2010, č. 10, s. 2-6.
  článok

  článok

 3. Zákon o obaloch a jeho vykonávacie predpisy. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike. - Bratislava : Ecopress. ISSN 1335-4701, 29. októbra 2003, roč. 11, č. 207, s. 23.
  článok

  článok

 4. URBÁNKOVÁ, Mária. Zákon o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. In Ekonomický a právny poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa. ISSN 1335-0714, 2003, č. 15, s. 4-19.
  článok

  článok

 5. URBÁNKOVÁ, Mária. Zákon o obaloch a niektoré zmeny zákona o odpadoch. In Ekonomický a právny poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2003. ISSN 1335-0714, 2003, č. 3, s. 191-196.
  článok

  článok

 6. GAŠPARÍKOVÁ, Božena. Zákon o obaloch : zákon s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2003. ISSN 1335-1583, 2003, č. 4-5, s. 168-184.
  článok

  článok

 7. KONŠTIAK, Pavol. Zákon o obaloch a jeho dopad na obchod. In Obal a trvaloudržateľný rozvoj. OBAL 2002 : 16. medzinárodná konferencia : Bratislava, október 2002. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2003. ISBN 80-225-1673-2, s. 16-18.
  článok

  článok

 8. KONŠTIAK, Pavol. Zákon o obaloch a jeho dopad na obchod a spotrebiteľa. In Profit : týždenník o ekonomike a spoločnosti. - Bratislava : A-HA public, s.r.o. ISSN 1335-4620, 8.12.2002, č. 45.
  článok

  článok

 9. KONŠTIAK, Pavol. Zákon o obaloch a jeho dopad na obchod a spotrebiteľa. In Profit : týždenník o ekonomike a spoločnosti. - Bratislava : A-HA, public, 2002. ISSN 1335-4620, 8.11.2002, č. 45, s. 12.
  článok

  článok

 10. HEGYI, Ladislav. Nový zákon o obaloch sa zaraďuje medzi najlepšie v EÚ. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike. Člen svetovej skupiny ekonomickej a finančnej tlače Dow Jones - Handelsblatt. - Bratislava : Ecopress, 2002. ISSN 1335-4701, 22. júla 2002, roč. 10, č. 139, s. 16.
  článok

  článok