Výsledky vyhľadávania

  1. BALOG, Boris. Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov od 1. januára 2019. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1337-7523, 2018, roč. 11, č. 11, s. 19-22.
    článok

    článok