Výsledky vyhľadávania

  1. SLANINKA, František. Zobrazovanie grafov funkcií v programoch MS Excel a Comenius Logo. In Inovačné technológie v školstve : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Nitra, 26. november 2009. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, Ústav technológie vzdelávania, 2010. ISBN 978-80-8094-676-0, s. 88-93.
    článok

    článok