Výsledky vyhľadávania

  1. STRADIOTOVÁ, Eva. Übungsbuch (Übungsgrammatik) Deutsch als Fremdsprache für FortgeschritteneNiveau B2 und C1. In Fórum cudzích jazykov : časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov. - Sládkovičovo : Ústav jazykov a odbornej komunikácie, Vysoká škola Visegrádu v Sládkovičove, 2011. ISSN 1337-9321, 2011, roč. 3, č. 2, s. 50. Recenzia na: Übungsbuch (Übungsgrammatik) Deutsch als Fremdsprache für FortgeschritteneNiveau B2 und C1 / Alica Harajová. - [S.l.] : [s.n.], [s.a.].
    článok

    článok