Výsledky vyhľadávania

  1. SIPKOVÁ, Ľubica. [Nonparametric statistic for non-statistians: a step-by step approach]. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2009. ISSN 1336-3514, 2009, roč. 7, č. 2, s. 164-165. Recenzia na: Nonparametric statistics for non-statisticians: a step-by-step approach / Gorder Gregory W. ; Foreman Dale I. - John Wiley and Sons, 2009. - ISBN 047045461X, 978047045619.
    článok

    článok