Výsledky vyhľadávania

 1. FEDÁK, Matej. Nové techniky predaja na Slovenskom trhu : diplomová práca. Školiteľ: Róbert Rehák. Bratislava, 2016. 52 s.
  kniha

  kniha

 2. ŠTEFKOVÁ, Barbora. Nástroje a techniky predaja bankových a finančných služieb : diplomová práca. Škol. Elena Fetisovová. Bratislava, 2009. 80 s.
  kniha

  kniha

 3. TAJTÁKOVÁ, Mária. [Techniky predaja]. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. ISSN 1337-7493, 2009, roč. 2, č. 8, s.163-164. Recenzia na: Techniky predaja / Pavol Kita. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. - ISBN 978-80-225-2667-8.
  článok

  článok

 4. KITA, Pavol. Techniky predaja ako nástroj ponuky podnikov. In Nové prístupy k riadeniu ponuky podnikov a jazyková výchova ekonomických odborníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie vydaný pri príležitosti roka interkultúrneho dialógu Európskej únie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. ISBN 978-80-225-2621-0, s. 125-137.
  článok

  článok

 5. KITA, Pavol. Techniky predaja. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. 169 s. [9,01 AH]. ISBN 978-80-225-2667-8. [Počet ex. : 11, z toho voľných 6, prezenčne 5]
 6. BALHAR, Vítězslav. [Techniky predaja]. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2008. ISSN 1337-7493, 2008, roč. 1, č. 4, s. 134-136. Recenzia na: Techniky predaja / Pavol Kita. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. - ISBN 978-80-225-2667-8.
  článok

  článok

 7. LITTVOVÁ, Zuzana. Štrukturované techniky predaja finančných služieb. In Evropské finanční systémy 2008 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, Brno, 25. 6. - 26. 6. 2008. - Brno : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra financí, 2008. ISBN 978-80-210-4628-3, s. 413-417. VEGA 1/4629/07.
  článok

  článok