Výsledky vyhľadávania

 1. STN EN ISO 50001 : Systém energetického manažérstva : požiadavky s návodom na používanie (ISO 50001: 2018). Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, 2020. 56 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. STN EN ISO 14064-1: Skleníkové plyny : časť 1: Pokyny na kvantifikáciu emisií a odstránení skleníkových plynov a podávanie správ na úrovni organizácie : (ISO 14064-1: 2018). Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, 2020. 52 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. STN ISO 37001 : Systémy manažérstva proti korupcii : požiadavky s usmernením na používanie. Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, 2019. 84 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. STN ISO 45001: Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci : požiadavky s usmernením na používanie. Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, 2019. 72 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. STN EN ISO 14024: Environmentálne značky a vyhlásenia : environmentálne označovanie typu I : zásady a postupy : (ISO 14024: 2018). Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, 2019. 20 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. STN EN ISO 14044/A1: Environmentálne manažérstvo : posudzovanie životného cyklu : požiadavky a pokyny : zmena A1 : (ISO 14044: 2006/Amd 1: 2017). Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, 2019. 8 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. STN EN ISO 14064-2: Skleníkové plyny : časť 2: Špecifikácia a usmernenie na kvantifikáciu a monitorovanie zníženia emisií alebo zvýšenia odstránení skleníkových plynov a podávanie správ na úrovni projektu (ISO 14064-2: 2019). Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, 2019. 26 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. STN EN ISO 14064-3: Skleníkové plyny : časť 3: Špecifikácia a usmernenie na validáciu a overovanie výrokov o skleníkových plynoch (ISO 14064-3: 2019). Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, 2019. 54 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. GSCHWANDTNER, Michael. Impact of New Regulations on Medical Device Manufacturers on the Instance of the Revision of the ISO 13485 Quality Management Standard : dizertačná práca. Školiteľ: Eleonora Fendeková. Bratislava, 2018. 127 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. ČSN ISO 45001: Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci : požadavky s návodem k použití : česká technická norma : říjen 2018. Praha : Česká agentura pro standardizaci, 2018. 59 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]