Výsledky vyhľadávania

 1. Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii so samostatnou sekciou Podniková výkonnost a zpětné toky - projekt GA16-16260S. Medzinárodný vedecký workshop. Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii so samostatnou sekciou Podniková výkonnost a zpětné toky - projekt GA16-16260S : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého workshopu, 12. apríl (duben) 2018, Košice, Slovenská republika. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM 218 s. ISBN 978-80-225-4501-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii so samostatnou sekciou Podniková výkonnost a zpětné toky - projekt GA16-16260S

  elektronická kniha

 2. IJCCI 2018 - International Joint Conference on Computational Intelligence. International Conference. IJCCI 2018 : Proceedings of the 10th International Joint Conference on Computational Intelligence (IJCCI 2018), September 18-20, 2018, in Seville, Spain [elektronický zdroj]. Vol. 1. 1. Edition. [Berlin] : Springer/SCI Series Book, 2018. online [296 s.]. Dostupné na : <http://www.scitepress.org/ProceedingsDetails.aspx?ID=Q+jTJscs/WI=&t=1> ISBN 978-989-758-327-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Information technology applications. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Paneurópska vysoká škola : Občianske združenie VZDELÁVANIE - VEDA - VÝSKUM. Neznáma. ISSN 1338-6468. Dostupné na : http://www.e-s-r.org/sk/node/12
  časopis

  časopis

 4. KOTORA, Bohumír. Logistická data v ohrožení. In Logistika. - Praha : Economia, 2017. ISSN 1211-0957, 2017, roč. 23, č. 1-2, s. 36-39.
  článok

  článok

 5. Knowledge discovery in cyberspace : statistical analysis and predictive modeling [elektronický zdroj]. 1st ed. New York : Nova Science Publishers, 2017. online [ix, 206 s.]. Cybercrime and cybersecurity research. ISBN 978-1-53610-570-4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. Kdo vyřeší byznys model IoT, bude králem. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 3, s. 14-17.
  článok

  článok

 7. KEJHOVÁ, Hana. Česko je špičkou ve výzkumu umělé inteligence. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2017. ISSN 0026-8720, 2017, roč. 52, č. 1, s. 8-11.
  článok

  článok

 8. BIEL, Marián. Pokémoni dobýjajú svet hier aj biznisu. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 4. augusta 2016, roč. 26, č. 31, s. 18-19.
  článok

  článok

 9. ORAVEC, Jozef. Internet všetkého: všetci (a všetko) v spojení. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2016. ISSN [nemá], júl-august 2016, roč. 11, č. 61, s. 28-29.
  článok

  článok

 10. PÁSZTOROVÁ, Janka - TOMÁŠOVÁ, Dominika. Roboti a umelá inteligencia: zmena práce a globálnej ekonomiky. In Študentská vedecká a odborná činnosť Obchodnej fakulty 2016 : zborník príspevkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4260-9, s. 95-103 CD-ROM. VEGA 1/0550/14.
  článok

  článok