Výsledky vyhľadávania

 1. Information Technology Applications : [International Journal] [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Paneurópska vysoká škola : Občianske združenie VZDELÁVANIE - VEDA - VÝSKUM. 2x ročne. Dostupné na : <https://www.paneurouni.com/veda/vedecke-casopisy/aplikacie-informacnych-technologii/> ISSN 2453-7497.
  časopis

  časopis

 2. BOLEK, Vladimír. Ambientná inteligencia - integrácia inovatívnych pervazívnych technológií v podnikových procesoch : habilitačná práca. Oponent: Peter Markovič... [et al]. Bratislava, 2019. 166 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. Artificial Intelligence in Society. Paris : OECD, 2019. 148 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/artificial-intelligence-in-society_eedfee77-en> ISBN 978-92-64-58254-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii so samostatnou sekciou Podniková výkonnost a zpětné toky - projekt GA16-16260S. Medzinárodný vedecký workshop. Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii so samostatnou sekciou Podniková výkonnost a zpětné toky - projekt GA16-16260S : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého workshopu, 12. apríl (duben) 2018, Košice, Slovenská republika. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM 218 s. ISBN 978-80-225-4501-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii so samostatnou sekciou Podniková výkonnost a zpětné toky - projekt GA16-16260S

  elektronická kniha

 5. IJCCI 2018 - International Joint Conference on Computational Intelligence. International Conference. IJCCI 2018 : Proceedings of the 10th International Joint Conference on Computational Intelligence (IJCCI 2018), September 18-20, 2018, in Seville, Spain [elektronický zdroj]. Vol. 1. 1. Edition. [Berlin] : Springer/SCI Series Book, 2018. online [296 s.]. Dostupné na : <http://www.scitepress.org/ProceedingsDetails.aspx?ID=Q+jTJscs/WI=&t=1> ISBN 978-989-758-327-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. KOTORA, Bohumír. Logistická data v ohrožení. In Logistika. - Praha : Economia, 2017. ISSN 1211-0957, 2017, roč. 23, č. 1-2, s. 36-39.
  článok

  článok

 7. Knowledge discovery in cyberspace : statistical analysis and predictive modeling [elektronický zdroj]. 1st ed. New York : Nova Science Publishers, 2017. online [ix, 206 s.]. Cybercrime and cybersecurity research. ISBN 978-1-53610-570-4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. Kdo vyřeší byznys model IoT, bude králem. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 3, s. 14-17.
  článok

  článok

 9. KEJHOVÁ, Hana. Česko je špičkou ve výzkumu umělé inteligence. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2017. ISSN 0026-8720, 2017, roč. 52, č. 1, s. 8-11.
  článok

  článok

 10. BIEL, Marián. Pokémoni dobýjajú svet hier aj biznisu. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 4. augusta 2016, roč. 26, č. 31, s. 18-19.
  článok

  článok