Výsledky vyhľadávania

 1. Ako čeliť neférovým osobným útokom? In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2008. ISSN 1335-1729, 3/2008, roč. 13, zoš. 50, s. 28-30.
  článok

  článok

 2. Behavioral Insights for Public Policy : Concepts and Cases. 1st Edition. Abingdon : Routledge, 2019. 322 s. ISBN 978-1-138-48423-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. WEINBERG, Gabriel - MCCANN, Lauren. Super Thinking : The Big Book of Mental Models. New York : Portfolio/Penguin, 2019. 338 s. ISBN 9780525533580. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. EYAL, Nir - LI, Julie. Indistractable : How to Control Your Attention and Choose Your Life. 1st Edition. London : Bloomsbury Publishing, 2019. 319 s. ISBN 978-1-5266-1022-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. TVERSKY, Barbara. Mind in Motion : How Action Shapes Thought. New York : Basic Books, 2019. 375 s. ISBN 9780465093069. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. MARKOŠ, Ján. Sila rozumu v bláznivej dobe : manuál kritického myslenia : s doslovom Ondreja Gažoviča. 1. vydanie. Bratislava : N Press, 2019. 255 s. ISBN 978-80-99925-01-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 7. OECD Skills Strategy 2019 : Skills to Shape a Better Future. Paris : OECD, 2019. 227 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/education/oecd-skills-strategy-2019_9789264313835-en> ISBN 978-92-64-31382-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Beyond Proficiency : Using Log Files to Understand Respondent Behaviour in the Survey of Adult Skills. 2019 ; Paris : OECD. 101 s. OECD Skills Studies. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/education/beyond-proficiency_0b1414ed-en> ISBN 978-92-64-59082-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. ČULENOVÁ, Eva. Verbálna manipulácia. 2. upravené a prepracované vydanie. Banská Bystrica : Signis, 2019. 233 s. ISBN 978-80-99936-02-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 10. Psychologie pro praxi. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Univerzita Karlova v Praze. Nakladatelství Karolinum. 2x ročne. ISSN 1803-8670. Dostupné na : https://www.karolinum.cz/ink2_stat/index.jsp?include=AUC_detail&id=561
  časopis

  časopis