Výsledky vyhľadávania

 1. Ako čeliť neférovým osobným útokom? In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2008. ISSN 1335-1729, 3/2008, roč. 13, zoš. 50, s. 28-30.
  článok

  článok

 2. BECK, Judith S. Cognitive Behavior Therapy : Basics and Beyond. 3rd Edition. New York : The Guilford Press, 2021. 414 s. ISBN 978-1-4625-4419-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. ČONKOVÁ, Andrea - CHMELÁROVÁ, Zuzana - ŠOLTÉS, Erik. Strach v období adolescencie a ranej dospelosti. Recenzenti: Martin Droščák, Katarína Kačinová. 1. vydanie. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2020. 63 s. [3 AH]. ISBN 978-83-8111-198-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]
 4. HALLSWORTH, Michael - KIRKMAN, Elspeth. Behavioral Insights. Cambridge : The MIT Press, 2020. 227 s. The Mit Press Essential Knowledge Series. ISBN 978-0-262-53940-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. HOUSEL, Morgan. The Psychology of Money : Timeless Lessons on Wealth, Greed, and Happiness. 1st Edition. Petersfield : Harriman House, 2020. 242 s. ISBN 978-0-85719-768-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. HARFORD, Tim. How to Make the World Add Up. 1st Edition. London : The Bridge Street Press, 2020. 338 s. ISBN 978-1-4087-1223-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 7. NEKOLOVÁ, Veronika et al. Design Thinking: A Practical Guide : A Handbook for Managers in Higher Education. 1st Edition. Birmingham : DT.Uni., 2020. 57 s. [4,3 AH]. 2017-1-PL01-KA203-038527. Dostupné na : <https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/1007/125002-design-thinking-for-he-managers-io3-small.pdf> ISBN 978-1-904839-95-8.
 8. WILSON, Bart J. The Property Species : Mine, Yours, and the Human Mind. New York : Oxford University Press, 2020. ISBN 978-0-19-093679-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Psychologie pro praxi. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Univerzita Karlova v Praze. Nakladatelství Karolinum. 2x ročne. ISSN 1803-8670. Dostupné na : https://www.karolinum.cz/ink2_stat/index.jsp?include=AUC_detail&id=561
  časopis

  časopis

 10. Behavioral Insights for Public Policy : Concepts and Cases. 1st Edition. Abingdon : Routledge, 2019. 322 s. ISBN 978-1-138-48423-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]