Výsledky vyhľadávania

 1. Ako čeliť neférovým osobným útokom? In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2008. ISSN 1335-1729, 3/2008, roč. 13, zoš. 50, s. 28-30.
  článok

  článok


 2. JAROŠOVÁ, Jana. Sebadisciplínou k osobnému rozvoju. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 3-4, s. 82-83.
  článok

  článok


 3. ŠUKALOVÁ, Viera. Adaptácia zamestnancov. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 3-4, s. 113-114.
  článok

  článok


 4. ČECHOVÁ HANSEN, Barbara. Prevence ztráty vyhoření. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : People management forum, 2017. ISSN 1212-690X, 2017, č. 1, s. 28-29.
  článok

  článok


 5. HANISCH, Horst. Soft Skills-Knigge 2100 : soziale Kompetenz, Persönlichkeit, Selbstmanagement. Norderstedt : Books on Demand, 2017. 324 s. ISBN 978-3-7431-9708-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. Psychologie pro praxi. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Univerzita Karlova v Praze. Nakladatelství Karolinum. 2x ročne. ISSN 1803-8670. Dostupné na : http://tarantula.ruk.cuni.cz/PPP-1.html
  časopis

  časopis


 7. CHMELÁROVÁ, Zuzana. Základy psychológie. Recenzentky: Soňa Kompoltová, Diana Patricia Varela Cano. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 118 s. [7,34 AH]. ISBN 978-80-225-4386-6. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 4]

 8. MAKAROVÁ, Xénia. Aj gestami a oblečením sa získavajú body. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 28. apríla 2016, roč. 26, č. 17, s. 66-68.
  článok

  článok


 9. ČONKOVÁ, Andrea - CHMELÁROVÁ, Zuzana. Tréma - prekážka prezentácie projektov na vysokej škole. In Súčasné aspekty vedy a vzdelávania. Medzinárodná vedecká konferencia. Súčasné aspekty vedy a vzdelávania : zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2016 : Komárno, 13.-14. september 2016 [elektronický zdroj]. - Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2016. ISBN 978-80-8122-187-3, s. 283-289 CD-ROM. KEGA 022/EU-4/2016.
  článok

  článok


 10. CHMELÁROVÁ, Zuzana. Empatia - nevyhnutná vlastnosť osobnosti dobrého učiteľa. In Media4u Magazine : čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávaní [elektronický zdroj]. - Praha : Ing. Jan Chromý, Ph.D, 2016. ISSN 1214-9187, 2016, roč. 13, č. 3, s. 54-57 online.
  článok

  článok