Výsledky vyhľadávania

 1. Logistik Heute : Das Deutsche Logistikmagazin. München : HUSS-Verlag. 10x ročne. ISSN 0173-6213. Dostupné na : http://www.logistik-heute.de
  časopis

  časopis

 2. Logistika. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Economia. 10x ročne (dve dvojčísla). ISSN 1211-0957. Dostupné na : http://Logistika.iHNed.cz/
  časopis

  časopis

 3. Systémy logistiky. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : ATOZ Marketing Services. 6x ročne. Dostupné na : www.systemylogistiky.sk
  časopis

  časopis

 4. MELICH, Pavel. Synergické aspekty a možnosti zdokonaľovania integrovaného logistického reťazca v podnikoch na Slovensku : dizertačná práca. Školiteľ: Andrej Dupaľ. Bratislava, 2019. 154 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. Optimizing of Logistics and Transportation Processes Based on the Use of Battery Operated Vehicles and ICT. scientific workshop. Optimizing of Logistics and Transportation Processes Based on the Use of Battery Operated Vehicles and ICT : Scientific Workshop : Grant no. SK-SRB-18-0009. 1st Edition. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. CD-ROM 74 s. SK-SRB-18-0009. ISBN 978-80-225-4681-2. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. Supply Chain Management – logistika, výroba, inovácie, procesy, environment, kvalita a trendy 2018 : vedecké state. Recenzenti: Pavol Molnár, Róbert Hanák. 1. vydanie. Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2018. CD-ROM 42 s. [2,02 AH]. ISBN 978-80-225-4494-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. RICHNÁK, Patrik - PORUBANOVÁ, Klaudia. Modern Trends in Business Logistics : Corporate Logistics in the 21st Century. Reviewers: Andrej Dupaľ, Peter Markovič ... [et al.]. 1st Edition. Praha : Wolters Kluwer, 2018. 133 s. [8,02 AH]. I-18-102-00. ISBN 978-80-7598-183-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. DUPAĽ, Andrej. Logistika. Recenzenti: Juraj Stern, Miroslav Majtán. Bratislava : Sprint 2 s.r.o., 2018. 287 s. [14,40 AH]. Economics. ISBN 978-80-89-710-44-7. [Počet ex. : 15, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 9. VALACHOVIČOVÁ, Viktória. Zelená logistika je nielen myšlienka, ale aj realita. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 20. apríla 2017, roč. 27, č. 16, s. 58-60.
  článok

  článok

 10. KOTORA, Bohumír. Městský souboj s logistikou. In Logistika. - Praha : Economia, 2017. ISSN 1211-0957, 2017, roč. 23, č. 4, s. 42-45.
  článok

  článok