Výsledky vyhľadávania

 1. URIGA, Ján. Etika rozhodovania a zodpovednosti - vstupný potenciál manažmentu. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava : IBIS partner, 2005. ISSN 1335-1729, 4/2005, roč. 10, zoš. 39, s. 2-4.
  článok

  článok


 2. PRESSBURG, Adrian Peter. Samsung i štát sú bez hlavy. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 9. marca 2017, roč. 27, č. 10, s. 52-53.
  článok

  článok


 3. PETRÍKOVÁ, Lucia. Dobré mravy v zamestnaní. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 1, s. 67-68.
  článok

  článok


 4. HERETIKOVÁ, Katarína. Ešte k problematike etických kódexov v bankových subjektoch. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fin Star, 2016. ISSN 1339-5416, December 2016, roč. 3, č. 12, s. 1-4.
  článok

  článok


 5. HERETIKOVÁ, Katarína. K problematike etických kódexov v bankových subjektoch. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fin Star, 2016. ISSN 1339-5416, November 2016, roč. 3, č. 11, s. 1-7.
  článok

  článok


 6. SEKNIČKA, Pavel - PUTNOVÁ, Anna. Etika v podnikání a hodnoty trhu. Praha : GRADA Publishing, 2016. 199 s. ISBN 978-80-247-5545-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 7. The implementation of the palestinian code of conduct : strengthening ethics and contributing to institution-building. Paris : OECD, 2016. 120 s. OECD public governance reviews. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/the-implementation-of-the-palestinian-code-of-conduct_9789264256934-en> ISBN 978-92-64-25692-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. TICHÝ, Miroslav. Etický kódex. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-060X, 2016, roč. 11, č. 3-4, s. 51-52.
  článok

  článok


 9. WAWROSZ, Petr. Vybrané způsoby boje s korupcí. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2016. ISSN 1801-7118, 2016, roč. 12, č. 1, s. 79-103.
  článok

  článok


 10. S korupciou musia zatočiť najmä mladí. In Forbes. - Nitra : Barecz & Conrad Media, 2016. ISSN 1338-2527, 2016, roč. 6, č. November, s. 58-61.
  článok

  článok