Výsledky vyhľadávania

 1. URIGA, Ján. Etika rozhodovania a zodpovednosti - vstupný potenciál manažmentu. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava : IBIS partner, 2005. ISSN 1335-1729, 4/2005, roč. 10, zoš. 39, s. 2-4.
  článok

  článok


 2. PRESSBURG, Adrian Peter. Samsung i štát sú bez hlavy. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 9. marca 2017, roč. 27, č. 10, s. 52-53.
  článok

  článok


 3. PETRÍKOVÁ, Lucia. Dobré mravy v zamestnaní. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 1, s. 67-68.
  článok

  článok


 4. HERETIKOVÁ, Katarína. Ešte k problematike etických kódexov v bankových subjektoch. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fin Star, 2016. ISSN 1339-5416, December 2016, roč. 3, č. 12, s. 1-4.
  článok

  článok


 5. HERETIKOVÁ, Katarína. K problematike etických kódexov v bankových subjektoch. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fin Star, 2016. ISSN 1339-5416, November 2016, roč. 3, č. 11, s. 1-7.
  článok

  článok


 6. BORIKOVÁ, Jana. Podnikateľská etika. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2015. ISSN 1335-1583, 2016, roč. 21, č. 5, s. 268-269.
  článok

  článok


 7. HERETIKOVÁ, Katarína - PILCH, Ctibor. Úvod do problematiky etiky vo financiách. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fin Star, 2016. ISSN 1339-5416, 2016, roč. 3, č. Máj, s. 1-4 online.
  článok

  článok


 8. HERETIKOVÁ, Katarína - PILCH, Ctibor. K etickým kódexom vo finančných inštitúciách. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fin Star, 2016. ISSN 1339-5416, 2016, roč. 3, č. Máj, s. 1-5 online.
  článok

  článok


 9. TICHÝ, Miroslav. Etický kódex. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-060X, 2016, roč. 11, č. 3-4, s. 51-52.
  článok

  článok


 10. MELUCHOVÁ, Jitka. Vplyv etiky na kreovanie finančnej stability poisťovne. In Kreovanie finančnej situácie účtovnej jednotky prostredníctvom nástrojov bilančnej politiky. Vedecká konferencia. Kreovanie finančnej situácie účtovnej jednotky prostredníctvom nástrojov bilančnej politiky : zborník z vedeckej konferencie : Bratislava 21. apríl 2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4244-9, s. 76-80. KEGA 026EU-4/2016.
  článok

  článok