Výsledky vyhľadávania

 1. URIGA, Ján. Etika rozhodovania a zodpovednosti - vstupný potenciál manažmentu. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava : IBIS partner, 2005. ISSN 1335-1729, 4/2005, roč. 10, zoš. 39, s. 2-4.
  článok

  článok


 2. Why Do Countries Export Fakes? : The Role of Governance Frameworks, Enforcement and Socio-economic Factors. Paris : OECD, 2018 ; Alicante : European Union Intellectual Property Office. 63 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/why-do-countries-export-fakes_9789264302464-en> ISBN 978-92-64-30245-7.
  kniha

  kniha


 3. State-Owned Enterprises and Corruption : What Are the Risks and What Can Be Done? Paris : OECD, 2018. 145 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/risk-management-by-state-owned-enterprises-and-their-ownership_9789264262249-en> ISBN 978-92-64-30304-1.
  kniha

  kniha


 4. PRESSBURG, Adrian Peter. Samsung i štát sú bez hlavy. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 9. marca 2017, roč. 27, č. 10, s. 52-53.
  článok

  článok


 5. PETRÍKOVÁ, Lucia. Dobré mravy v zamestnaní. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 1, s. 67-68.
  článok

  článok


 6. HERETIKOVÁ, Katarína. Ešte k problematike etických kódexov v bankových subjektoch. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fin Star, 2016. ISSN 1339-5416, December 2016, roč. 3, č. 12, s. 1-4.
  článok

  článok


 7. HERETIKOVÁ, Katarína. K problematike etických kódexov v bankových subjektoch. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fin Star, 2016. ISSN 1339-5416, November 2016, roč. 3, č. 11, s. 1-7.
  článok

  článok


 8. SEKNIČKA, Pavel - PUTNOVÁ, Anna. Etika v podnikání a hodnoty trhu. Praha : GRADA Publishing, 2016. 199 s. ISBN 978-80-247-5545-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 9. The implementation of the palestinian code of conduct : strengthening ethics and contributing to institution-building. Paris : OECD, 2016. 120 s. OECD public governance reviews. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/the-implementation-of-the-palestinian-code-of-conduct_9789264256934-en> ISBN 978-92-64-25692-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. MUSOVÁ, Zdenka. Etické aspekty marketingovej komunikácie. In Slovenské hospodárstvo v kontexte tohtoročných výziev a príležitostí : zborník vedeckých príspevkov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4335-4, s. 30-37 CD-ROM.
  článok

  článok