Výsledky vyhľadávania

 1. Geographical Distribution of Financial Flows to Developing Countries. Paris : OECD, 2018. 302 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/development/geographical-distribution-of-financial-flows-to-developing-countries-2018_fin_flows_dev-2018-en-fr> ISBN 978-92-64-28652-8. ISSN 2074-3157. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. National Accounts of OECD Countries : Main Aggregates. 2018/1. Paris : OECD, 2018. 187 s. ISBN 978-92-64-28974-1. ISSN 2221-4321. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 3. 50 rokov Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Slávnostná konferencia. 50 rokov Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti : zborník abstraktov a príspevkov zo slávnostnej konferencie k 50. výročiu založenia Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti konanej v 18.-20. júna 2018 v Častej-Papierničke. 1. vydanie. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2018. 146 s. ISBN 978-80-88946-82-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. FIELD, Andy. Discovering statistics using IBM SPSS statistics. 5th edition. London : SAGE, 2018. 1070 s. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/Wrf0RGsPCM> ISBN 978-1-5264-1952-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 5. Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť. 2x ročne. ISSN 1336-7420. Dostupné na : http://www.ssds.sk
  časopis

  časopis


 6. HURBÁNKOVÁ, Ľubica - SIVAŠOVÁ, Daniela. Hospodárska štatistika I. Recenzenti: Mária Vojtková, Mikuláš Cár. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 140 s. [7,21 AH]. ISBN 978-80-225-4504-4. [Počet ex. : 12, z toho voľných 7, prezenčne 4]

 7. STAN: OECD Structural Analysis Statistics 2018 : 2009-2016. Paris : OECD, 2018. 223 s. STAN: OECD Structural Analysis Statistics. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/stan-oecd-structural-analysis-statistics-2018_stan-2018-en> ISBN 978-92-64-30369-0.
  kniha

  kniha


 8. OECD Institutional Investors Statistics 2016. Paris : OECD, 2017. 179 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-institutional-investors-statistics-2016_instinv-2016-en> ISBN 978-92-64-27529-4. ISSN 2225-2061. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. OECD Research and Development Expenditure in Industry 2016 : ANBERD : 2007-2014. Paris : OECD, 2017. 89 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/oecd-research-and-development-expenditure-in-industry-2016_anberd-2016-en> ISBN 978-92-64-27454-9. ISSN 2223-7917. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. OECD Institutional Investors Statistics 2017. Paris : OECD, 2017. 184 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-institutional-investors-statistics-2017_instinv-2017-en> ISBN 978-92-64-28227-8. ISSN 2225-2061. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]