Výsledky vyhľadávania

 1. Forum statisticum Slovacum : recenzovaný vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Index Copernicus. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť. 2x ročne. ISSN 1336-7420. Dostupné na : http://www.ssds.sk
  časopis

  časopis

 2. Vplyv krízy COVID-19 na demografiu podnikov a zamestnanosť v SR a EÚ : zborník vedeckých statí k projektu VEGA 1/0561/21. Editori: Mária Vojtková, Patrik Mihalech ; recenzenti: Silvia Megyesiová, Iveta Stankovičová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. [129 s.] [7,4 AH]. VEGA 1/0561/21. ISBN 978-80-225-4883-0.
 3. KOTLEBOVÁ, Eva et al. Aktuárska štatistika. Recenzovali: Ľudovít Pinda, Petra Uhrinová. 1.vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2020. [278 s.] [15,2 AH]. SAS Academic Programs 2019, VEGA 1/0120/18, VEGA 1/0647/19. ISBN 978-80-89962-54-9.
 4. ALWAN, Layth C. - CRAIG, Bruce A. - MCCABE, George P. The Practice of Statistics for Business and Economics. 5th Edition. New York : W. H. Freeman and Company, 2020. 767 s. ISBN 978-1-319-32481-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. PRIVITERA, Gregory J. Essential Statistics for the Behavioral Sciences. 2nd Edition. Thousand Oaks : SAGE, 2019. 596 s. ISBN 9781544328010. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. SODOMOVÁ, Eva - COSS, Soňa - BOLGÁČ, Ján. Hospodárska štatistika II. Recenzenti: Peter Ďurka, Ľubica Hurbánková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 161 s. [8,95 AH]. ISBN 978-80-225-4607-2. [Počet ex. : 12, z toho voľných 5, prezenčne 3]
 7. BOWERMAN, Bruce L. et al. Business Statistics and Analytics in Practice. 9th Edition. New York : McGraw-Hill Education, 2019. 906 s. Operations and Desicion Sciences. ISBN 978-1-260-28784-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. RABUŠIC, Ladislav - SOUKUP, Petr - MAREŠ, Petr. Statistická analýza sociálněvědních dat (prostřednictvím SPSS). 2. přepracované vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2019. 573 s. ISBN 978-80-210-9247-1. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]
 9. 50 rokov Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Slávnostná konferencia. 50 rokov Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti : zborník abstraktov a príspevkov zo slávnostnej konferencie k 50. výročiu založenia Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti konanej v 18.-20. júna 2018 v Častej-Papierničke. 1. vydanie. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2018. 146 s. ISBN 978-80-88946-82-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. STAN: OECD Structural Analysis Statistics 2018 : 2009-2016. Paris : OECD, 2018. 223 s. STAN: OECD Structural Analysis Statistics. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/stan-oecd-structural-analysis-statistics-2018_stan-2018-en> ISBN 978-92-64-30369-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]