Výsledky vyhľadávania

 1. Problems and Prospects of Territories’ Socio-Economic Development. International Scientific Conference. Problems and Prospects of Territories’ Socio-Economic Development : Conference Proceedings of the 7th International Scientific Conference : April 4 - 7, 2018, Opole, Poland [elektronický zdroj]. 1st edition. Opole : Publishing House WSZiA, 2018. online 345 s. ISBN 978-83-62683-25-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 2. Catching Up? Intergenerational Mobility and Children of Immigrants. Paris : OECD, 2017. 151 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/catching-up-intergenerational-mobility-and-children-of-immigrants_9789264288041-en> ISBN 978-92-64-28803-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. The Globalization of International Society. Oxford : Oxford University Press, 2017. 497 s. ISBN 978-0-19-879342-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. Problems and prospects of territories’ socio-economic development. International scientific conference. Problems and prospects of territories’ socio-economic development : conference proceedings of the 6th international scientific conference : april 20 - 23, 2017, Opole, Poland [elektronický zdroj]. Reviewers: Marian Ciepaj, Pavlo Zakharchenko. 1st ed. Opole : Publishing House WSZiA, 2017. online [272 s.]. ISBN 978-83-62683-10-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 5. Paradigmy zmien v 21. storočí : externé a interné determinanty polarizácie spoločnosti : zborník statí. Recenzenti: Kajetána Hontyová, Beáta Stehlíková. 1. vydanie. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2017. 287 s. VEGA 2/0026/15. ISBN 978-80-7144-281-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. ŽELINSKÝ, Tomáš - MYSÍKOVÁ, Martina - VEČERNÍK, Jiří. Occupational mobility, educational mobility and integrational transmission of disadvantages in Europe. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2016. ISSN 0013-3035, 2016, roč. 64, č. 3, s. 197-217.
  článok

  článok


 7. KOPČÍKOVÁ, Mária. Medziľudská komunikácia. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-060X, 2016, roč. 11, č. 10, s. 79-80.
  článok

  článok


 8. MATUŠOVIČ, Martin. Diagnosis of process and impact differences social and classic innovation. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 715-723 CD-ROM. VEGA 1/0784/15 (100%).
  článok

  článok


 9. MATUŠOVIČ, Martin. Social innovation versus traditional innovation. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 724-733 CD-ROM. VEGA 1/0784/15 (100%).
  článok

  článok


 10. LINKLATER, Andrew. Violence and Civilization in the Western States-Systems. Cambridge : Cambridge University Press, 2016. 564 s. ISBN 978-1-107-15473-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]