Výsledky vyhľadávania

 1. LIESKOVSKÝ, Peter. Generácia Y a hodnotová paradigma "starého sveta": máme sa na čo tešiť! In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2014. ISSN 1335-1729, 4/2014, roč. 19, zoš. 75, s. 28.
  článok

  článok

 2. MOROZKINA, T.V. - RUSIŇÁKOVÁ, Jarmila. Mežkuľturnaja kommunikacija. Recenzenty: Ju. A. Lobina, Daniela Breveníková. 1-ye izdaniye. Uľjanovsk : Izdateľstvo UlGPU im. I. N. Uľjanova, 2020. [244 s.] [13,25 AH]. ISBN 978-5-907216-20-4.
  kniha

  kniha

 3. Comparative Racial Politics in Latin America. New York : Routledge, 2019. 357 s. ISBN 978-1-138-48530-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 4. SCHRAGER, Allison. An Economist Walks Into a Brothel : And Other Unexpected Places to Understand Risk. New York : Portfolio/Penguin, 2019. 223 s. ISBN 9780525542827. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. COURTWRIGHT, David T. The Age of Addiction : How Bad Habits Became Big Business. Cambridge : The Belknap Press of Harvard University Press, 2019. 325 s. ISBN 9780674737372. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. STREECK, Wolfgang. Foundational Economy : A Compelling Counter-project Against Neoliberalism: Restoring the Collective Foundations of Everyday Life : The Infrastructure of Everyday Life. 1st Edition. Manchester : Manchester University Press, 2018. 176 s. The Manchester Capitalism Book Series. ISBN 978-1-5261-3400-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. MÜLLER, Jan. Průvodce budoucností aneb Jak si užít globální krizi. 1. vydání. Praha : Mladá fronta, 2018. 270 s. Flowee. ISBN 978-80-204-4634-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. LAJČIAK, Milan. Východné a západné civilizácie: rozdielna geografia myslenia a implikácie pre kultúru podnikateľského prostredia : dizertačná práca. Školiteľ: Ľudmila Lipková. Bratislava, 2018. 118 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. BARABÁSI, Albert-László. The Formula : The Universal Laws of Success. New York : Little, Brown and Company, 2018. 310 s. ISBN 978-0-316-50549-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. BENČIKOVÁ, Dana - MALÁ, Denisa. Communication Across Cultures for Future Managers. Reviewers: Daniela Breveníková, Jaroslav Ďaďo. Banská Bystrica : Belianum, 2018. 243 s. ISBN 978-80-557-1467-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]