Výsledky vyhľadávania

 1. ACHARYA, Amitav. The End of American World Order. 2nd Edition. Cambridge : Polity Press, 2018. 217 s. ISBN 978-1-5095-1708-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Registrovaný: Index Copernicus, Registrovaný: ERIH Plus, Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU. 4x ročne. ISSN 1336-1562. Dostupné na : http://fmv.euba.sk/veda-a-vyskum/vedecke-casopisy/medzinarodne-vztahy
  Medzinárodné vzťahy

  časopis


 3. PRESSBURG, Adrian Peter. Spojenie Rusko a teror nie je nové. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 13. apríla 2017, roč. 27, č. 15, s. 42-43.
  článok

  článok


 4. ZÁBORSKÝ, Ján. Vojna pána Trumpa. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 13. apríla 2017, roč. 27, č. 15, s. 40-41.
  článok

  článok


 5. PRESSBURG, Adrian Peter. Putin a Orbán zahalili svoje rozhovory plynom a jadrom. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 16. februára 2017, roč. 27, č. 7, s. 46-47.
  článok

  článok


 6. PRESSBURG, Adrian Peter. Po Sýrii do Líbye. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 9. februára 2017, roč. 27, č. 6, s. 48-50.
  článok

  článok


 7. PETER, Adrian. Venušin ostrov nechce ostať navždy rozdelený. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 19. januára 2017, roč. 27, č. 3, s. 36-37.
  článok

  článok


 8. PETER, Adrian. Turecko odmieta princíp buď západ, alebo východ. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 12. januára 2017, roč. 27, č. 2, s. 30-31.
  článok

  článok


 9. ČERI, Ladislav - ČERIOVÁ, Monika. Globálne výzvy a zameranie zahraničnej politiky SR v roku 2017. In Filozofia a kultúra. Vedecká konferencia. Filozofia a kultúra : zborník z vedeckej konferencie : 20. január 2017, Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4360-6, s. 19-25.
  článok

  článok


 10. 4Liberty.eu Review [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Lodz : Fundacja.Industrial, cop. 2016-2017. Názov z hlavnej stránky. 2x ročne. Dostupné na : <http://4liberty.eu/category/review/> ISSN 2391-7083.
  elektronický časopis

  elektronický časopis