Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 3121  
Vaša otázka: Systematika = "^327^"
 1. Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: ProQuest, Registrovaný: Erihplus, Registrovaný: Index Copernicus. Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU. 4x ročne. ISSN 1336-1562. Dostupné na : http://fmv.euba.sk/veda-a-vyskum/vedecke-casopisy/medzinarodne-vztahy
  Medzinárodné vzťahy

  časopis

 2. SOLIK, Martin. Rusko a jeho pozícia globálneho neliberálneho lídra: Ruské politické hodnoty versus dnešné hodnoty západnej civilizácie. 1. vydanie. Banská Bystrica : BELIANUM, 2022. 275 s. ISBN 978-80-557-1949-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 3. Mezinárodní vztahy. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. Praha : Institute of International Relations. 4x ročne. ISSN 0323-1844. Dostupné na : https://mv.iir.cz/issue/archive
  časopis

  časopis

 4. International reports. Berlin : Konrad-Adenauer-Stiftung. 4x ročne. ISSN 0177-7521. Dostupné na : http://www.kas.de/internationalreports
  časopis

  časopis

 5. 4Liberty.eu Review. - Spracovaný v EKO-INDEX. Lodz : Fundacija Liberté! 2x ročne. ISSN 2391-7083. Dostupné na : http://4liberty.eu/category/review/
  4Liberty.eu Review

  elektronický časopis

 6. Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : vedecký časopis [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave. 4x ročne. Dostupné na : <https://fmv.euba.sk/veda-a-vyskum/vedecke-casopisy/almanach> ISSN 1339-3502.
  Almanach

  elektronický časopis

 7. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2022. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2022. Zostavovatelia zborníka/Editors: Zuzana Beňová, Ján Dančo, Andrej Kiner, Jakub Pernický, Zuzana Rozkošová, Terézia Seresová, Eva Vlková ; recenzenti/Reviewers: Michael Augustín, Katarína Brocková... [et al.]. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. 366 s. [30,15 AH]. ISBN 978-80-225-4958-5. ISSN 2585-9404.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. New Perspectives : Interdisciplinary Journal of Central & East European Politics and International Relations. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. London : Sage Publishing. 4x ročne. ISSN 2336-825X. Dostupné na : https://journals.sagepub.com/home/nps
  časopis

  časopis

 9. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2021. medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2021. Zostavovatelia zborníka/Editors: Andrej Kiner, Zuzana Rozkošová, Terézia Seresová, Lenka Tomečková, Eva Vlková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 441 s. [37,25 AH]. ISBN 978-80-225-4832-8. ISSN 2585-9404.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. ČECH, Ľubomír. Vybrané otázky islamského ekonomického modelu v súčasnom svete. Recenzenti: Hussam Musa, František Škvrnda. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 167 s. [9,27 AH]. VEGA 1/0490/19. ISBN 978-80-225-4862-5. [Počet ex. : 12, z toho voľných 10, prezenčne 2]