Výsledky vyhľadávania

 1. LEHUTA, Michal. Prečo zlyhávajú nezávislé inštitúcie. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 12. mája 2016, roč. 26, č. 19, s. 11-13.
  článok

  článok

 2. ŠOLTÉS, Erik - GAJDOŠÍK, Martin. Dopad revízie deprivačných položiek na hodnotenie materiálnej deprivácie slovenských domácností na základe databázy EU SILC 2014. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. ISSN 1339-987X, 2016, roč. 14, č. 2, s. 178-197 online.
  článok

  článok

 3. LABUDOVÁ, Viera. Child material deprivation. In RELIK 2016 : reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti. Mezinárodní vědecká konference. RELIK 2016 : reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti : sborník příspěvků : [9.] mezinárodní vědecká konference : 10. a 11. listopad 2016, [Praha, Česká republika]. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2016. ISBN 978-80-245-2166-4, s. 315-324 CD-ROM. VEGA 1/0092/15.
  článok

  článok

 4. ŠIPIKALOVÁ, Silvia. Material deprivation and its reflection in the Slovak society. - Registrovaný: Web of Science. In Globalization and its socio-economic consequences. International scientific conference. Globalization and its socio-economic consequences : proceedings : 16th international scientific conference : 5th – 6th october 2016, Rajecke Teplice, Slovak Republic : part I. - V. - Žilina : University of Žilina, 2016. ISBN 978-80-8154-191-9, s. 2014-2021 CD-ROM. VEGA 1/0002/16.
  článok

  článok

 5. Nudge theory in action : behavioral design in policy and markets. Editor: Sherzod Abdukadirov. Cham : Palgrave Macmillan/Springer International Publishing AG, 2016. 351 s. Palgrave advances in behavioral economics. ISBN 978-3-319-31318-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 6. TICHÁ, Karolina. Komparace regulativních opatření lobbingu v Maďarsku a Polsku. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2015. ISSN 1335-2741, 2015, roč. 18, č. 1, s. 34-56.
  článok

  článok

 7. ŘEZÁNKOVÁ, Hana - ŽELINSKÝ, Tomáš. Faktory míry materiální deprivace v České republice a jejich vztahy k typu domácností. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2014. ISSN 0013-3035, 2014, roč. 62, č. 4, s. 394-410.
  článok

  článok

 8. BROKEŠOVÁ, Zuzana - JURKOVIČOVÁ, Monika - PASTORÁKOVÁ, Erika. The Importance of financial literacy in consumer's optimal choice of insurance. - Registrovaný: Web of Science. In European financial systems 2014. international scientific conference. European financial systems 2014 : proceedings of the 11th International scientific conference : 12.-13.6.2014, Lednice. - Brno : Masaryk University, 2014. ISBN 978-80-210-7153-7, s. 90-97. VEGA 1/0431/14. Dostupné na : <http://is.muni.cz/do/econ/sborniky/2014/proceedings-EFS-2014.pdf>
  článok

  článok

 9. ONDREJ, Anton. Riadenie rizík v priemyselnej pobočke globálneho podniku. In ProIN : produktivita a inovácie. - Žilina : CEIT, 2014. ISSN 1339-2271, 2014, roč. 15, č. 4, s. 86-89.
  článok

  článok

 10. ONDROVIČ, Adrián. Konflikt súčasného charakteru individuálnej spotreby s biologickou podstatou života. In Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí : globálny svet - spolupráca alebo konfrontácia? - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2014. ISBN 978-80-7144-220-2, s. 181-190.
  článok

  článok