Výsledky vyhľadávania

 1. ANDACKÝ, Jozef. Crowdberry: Ako skupinové investovanie uchopili Slováci. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 23. marca 2017, roč. 27, č. 12, s. 22-24.
  článok

  článok


 2. HANOUSEK, Jan - KOČENDA, Evžen. Dopady vlastnické struktury,firemních charakteristik a krize na efektivitu českých podniků. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2017. ISSN 2336-8225, 2017, roč. 65, č. 1, s. 3-25.
  článok

  článok


 3. OECD Investment Policy Reviews: Kazakhstan 2017. Paris : OECD, 2017. 322 s. OECD Investment Policy Reviews. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-investment-policy-reviews-kazakhstan-2017_9789264269606-en> ISBN 978-92-64-26958-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. LEGÉŇ, Marek. Čínska futbalová ofenzíva. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 25. augusta 2016, roč. 26, č. 34, s. 38-39.
  článok

  článok


 5. TOP 5 investícií. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 12. mája 2016, roč. 26, č. 19, s. 44.
  článok

  článok


 6. KAČALKA, Ľuboslav. Čínsky drak chrlí strach. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 21. januára 2016, roč. 26, č. 3, s. 46-48.
  článok

  článok


 7. GONTKOVIČOVÁ, Barbora - DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília. Atraktivita Slovenska pre priame zahraničné investície. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2016. ISSN 1335-9746, 1/2016, roč. 15, č. 35, s. 61-74.
  článok

  článok


 8. BADURA, Peter. TSI indikátor a jeho využitie pri investovaní. In Podnikové financie vo vede a praxi - 2016 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4308-8, s. 44-51. VEGA 1/0404/16.
  článok

  článok


 9. ŠKRINIAR, Pavel - KMEŤKO, Miroslav. Zlato a zlaté mince. In FOND SHOP : nezávislý časopis o investování a finančním plánování. - Brno, ČR : MONECO, 2016. ISSN 1211-7277, 2016, roč. 20, č. 12, s. 25-26.
  článok

  článok


 10. HUDÁK, Matej. Investment activity of enterprises in Slovak economy. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód. Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód VIII. (2016) : zborník abstraktov z 8. medzinárodnej vedeckej konferencie : 5.-9.9.2016, Košice, Slovenská republika [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4274-6, s. 14 CD-RROM.
  článok

  článok