Výsledky vyhľadávania

 1. CHOVANCOVÁ, Božena et al. Investovanie na finančných trhoch. Recenzovali: Daniela Tkáčová, Ľuboš Pavelka. 1. vydanie. Bratislava : Sprint 2, 2021. 565 s. [31 AH]. VEGA 1/0221/21. ISBN 978-80-89710-53-1.
 2. BARLAŠOVÁ, Terézia. Hodnotenie efektívnosti poskytnutej investičnej pomoci : dizertačná práca. Školiteľ: Aneta Bobenič Hintošová. Košice, 2021. 122 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. KLIMEK, Miroslav. Rozhodovanie o investičnom prístupe v akciovom portfóliu pre vybraný profil investora : dizertačná práca. Školiteľ: Zuzana Hajduová. Bratislava, 2020. 118 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. CHOVANCOVÁ, Božena - ÁRENDÁŠ, Peter. Manažment portfólia v kolektívnom investovaní. Recenzovali: Ľuboš Pavelka, Daniela Tkáčová. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2020. 333 s. [17 AH]. VEGA 1/0009/17. ISBN 978-80-7598-638-2.
 5. Social Impact Investment 2019 : The Impact Imperative for Sustainable Development. Paris : OECD, 2019. 243 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/development/social-impact-investment-2019_9789264311299-en> ISBN 978-92-64-31128-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Croatia 2019. Paris : OECD, 2019. 228 s. OECD Investment Policy Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-investment-policy-reviews-croatia-2019_2bf079ba-en> ISBN 978-92-64-80591-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Viet Nam 2018. Paris : OECD, 2018. 409 s. OECD Investment Policy Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-investment-policy-reviews-viet-nam-2017_9789264282957-en> ISBN 978-92-64-28251-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Financing Climate Futures : Rethinking Infrastructure. Paris : OECD ; Nairobi : UN Environment ; Washington, D.C. : World Bank Group, 2018. 132 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/environment/financing-climate-futures_9789264308114-en> ISBN 978-92-64-30810-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. SCHMIDT, Simon. Finanzökonomische Aspekte eines Innovationskonzeptes zur Modernisierung von Betriebsmitteln am Beispiel ausgewählter Anlagen der Stahlindustrie : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Markovič. Bratislava, 2018. 229 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. Cambodia 2018. Paris : OECD, 2018. 246 s. OECD Investment Policy Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-investment-policy-reviews-cambodia_9789264309074-en> ISBN 978-92-64-30906-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]