Výsledky vyhľadávania

 1. ROZKOŠOVÁ, Anna. Vplyv produktivity na ekonomický rast krajín Európskej únie : dizertačná práca. Školiteľ: Silvia Megyesiová. Košice, 2019. 147 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. PUŠKÁROVÁ, Paula. Externality v ekonomickom raste: priestorová analýza vplyvu ľudského kapitálu, sociálneho kapitálu a príjmových nerovností : habilitačná práca. Oponenet: Peter Terem... [et al.]. Bratislava, 2019. 85 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. PILLING, David. The Growth Delusion : The Wealth and Well-Being of Nations. 1st Edition. London : Bloomsbury Publishing, 2019. 338 s. ISBN 978-1-4088-9374-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 4. RAFAJ, Oliver. Ekonomický rast miest : dizertačná práca. Školiteľ: Štefan Rehák. Bratislava, 2018. 119 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. Opportunities for All : A Framework for Policy Action on Inclusive Growth. Paris : OECD, 2018. 196 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/economics/opportunities-for-all_9789264301665-en> ISBN 978-92-64-30165-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. FIFEKOVÁ, Elena et al. Ekonomický rast a blahobyt. Recenzenti: Edita Nemcová, Roman Chandoga. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM 99 s. [5 AH]. VEGA 1/0431/16. ISBN 978-80-225-4601-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. European entrepreneurship forum 2016 : economic growth and economic policy. International conference. European entrepreneurship forum 2016 : economic growth and economic policy : proceedings of the 10th international conference : NEWTON College, Prague, November 4th, 2016 [elektronický zdroj]. 1st ed. Praha : NEWTON Books, 2017. online [174 s.]. ISBN 978-80-87325-10-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. KRÁTKA, Jana et al. Rozmanitosť ekonomického rastu v členských štátoch Európskej únie - príčiny a okolnosti : správa o výsledkoch riešenia projektu za rok 2017 : projekt mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia. Oponenti: Branislav Zagoršek, Bianka Bittmannová. Bratislava, [2017]. 4 s.
 9. KOTLEBOVÁ, Jana et al. Akcelerácia procesu ekonomického oživenia zo strany finančného sektora - spoločný postup versus individuálne riešenia : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA č. 1/0326/15 : doba riešenia od 1/2015 do 12/2017. 1. vyd. Bratislava, 2017. 12 s. VEGA 1/0326/15.
 10. LA GRANDVILLE, Olivier de. Economic Growth : A Unified Approach. 2nd Edition. Cambridge : Cambridge University Press, 2017. 428 s. ISBN 978-1-107-53560-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]