Výsledky vyhľadávania

 1. RAFAJ, Oliver. Ekonomický rast miest : dizertačná práca. Školiteľ: Štefan Rehák. Bratislava, 2018. 119 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 2. World Economic Outlook : Challenges to Steady Growth. October 2018. Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2018. 194 s. World Economic and Financial Surveys. ISBN 978-1-48437-679-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. Opportunities for All : A Framework for Policy Action on Inclusive Growth. Paris : OECD, 2018. 196 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/economics/opportunities-for-all_9789264301665-en> ISBN 978-92-64-30165-8.
  kniha

  kniha


 4. FIFEKOVÁ, Elena et al. Ekonomický rast a blahobyt [elektronický zdroj]. Recenzenti: Edita Nemcová, Roman Chandoga. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM 99 s. [5 AH]. VEGA 1/0431/16. ISBN 978-80-225-4601-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 5. SIMIONESCU, Mihaela et al. Determinants of economic growth in V4 countries and Romania. - Registrovaný: Web of Science. In Journal of Competitiveness : scientific journal from the field of management and economics. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2017. ISSN 1804-1728, 2017, no. 1, pp. 103-116 online.
  článok

  článok


 6. KRÁTKA, Jana et al. Rozmanitosť ekonomického rastu v členských štátoch Európskej únie - príčiny a okolnosti : správa o výsledkoch riešenia projektu za rok 2017 : projekt mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia. Oponenti: Branislav Zagoršek, Bianka Bittmannová. 1. vydanie. Bratislava, [2017]. 4 s.

 7. KOTLEBOVÁ, Jana et al. Akcelerácia procesu ekonomického oživenia zo strany finančného sektora - spoločný postup versus individuálne riešenia : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA č. 1/0326/15 : doba riešenia od 1/2015 do 12/2017. 1. vyd. Bratislava, 2017. 12 s. VEGA 1/0326/15.

 8. European entrepreneurship forum 2016 : economic growth and economic policy. International conference. European entrepreneurship forum 2016 : economic growth and economic policy : proceedings of the 10th international conference : NEWTON College, Prague, November 4th, 2016 [elektronický zdroj]. 1st ed. Praha : NEWTON Books, 2017. online [174 s.]. ISBN 978-80-87325-10-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 9. BALÁŽ, Peter. Globalizácia a nové čínske výzvy svetovému hospodárstvu. In United Life : magazín spoločnosti United Group, s. r. o. - [Bratislava] : Multibrand, 2016. ISSN 1339-4304, október 2016, roč. 4, č. 2, s. 10-11.
  článok

  článok


 10. LEŠKO, Peter. Ekonomický rast založený na obmedzeniach platobnej bilancie : dizertačná práca. Školiteľ: Eva Muchová. Bratislava, 2016. 125 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha