Výsledky vyhľadávania

 1. BACIGÁLOVÁ, Lucia. Rozvoj manažérskych zručností využitím biznis simulácií. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2009. ISSN 1335-1729, 3/2009, roč. 14, zoš. 54, s. 32-33.
  článok

  článok


 2. BEDNÁROVÁ, Lucia et al. Assessment methods of the influence on environment in the context of eco-design process. In ESPM 2015. International conference on engineering science and production management. Production management and engineering sciences : scientific publication of the International conference on engineering science and production management (ESPM 2015), Tatranská Štrba, High Tatras Mountains, Slovak Republic, 16-17 april 2015. - Leiden : CRC Press/Balkema, 2016. ISBN 978-1-138-02856-2, s. 15-20.
  článok

  článok


 3. KLŮFA, Jindřich. Economic aspects of the LTPD single sampling inspection plans. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2015. ISSN 0139-570X, 2015, vol. 61, no. 7, s. 326-331.
  článok

  článok


 4. HAVIER, Jan. The Royalty rates as the key parameter of the valuation of the intellectual property to the transfer of intellectual property. - Registrovaný: Web of Science. In EDAMBA 2015 : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2015 : conference proceedings : international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 21 - 23 october 2015. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4200-5, s. 265-274 CD-ROM.
  článok

  článok


 5. CHOCHOLATÁ, Michaela. Vzťah medzi počiatočnou úrovňou HDP a jeho rastom: priestorová analýza pre regióny Európskej únie. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu. Mezinárodní vědecký seminář. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : zborník [príspevkov] : mezinárodní vědecký seminář : 2. - 4. december 2015 / prosinec 2015, Praha. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4181-7, s. 92-99 CD-ROM. VEGA 1/0285/14.
  článok

  článok


 6. ČIČKOVÁ, Zuzana - GÁL, Tomáš. Analýza niektorých faktorov ovplyvňujpúcich racionalitu rozhodovania. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu. Mezinárodní vědecký seminář. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : zborník [príspevkov] : mezinárodní vědecký seminář : 2. - 4. december 2015 / prosinec 2015, Praha. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4181-7, s. 34-40 CD-ROM. VEGA 1/0245/15.
  článok

  článok


 7. FUCHS, Mathias. Modelansätze für die Lösung der qualitativen Verbesserung des internen Berichtswesens : dizertačná práca. Školiteľ: Michal Fendek. Bratislava, 2014. 212 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 8. CHALÚPKOVÁ, Eva - FRANEK, Jiří. Application of the analytic hierarchy process method in a comparison of financial leasing and loans. In Ekonomická revue. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2014. ISSN 1212-3951, 2014, roč. 17, č. 2, s. 75-84.
  článok

  článok


 9. HOLLÁ, Anna - LICHNER, Ivan. Parametric Value at Risk - Testing its flexibility. - Registrovaný: Web of Science. In Managing and modelling of financial risks : 6th international scientific conference : proceedings : 10th - 11th September 2012, Ostrava. - Ostrava - Poruba : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2835-0, s. 253-258.
  článok

  článok


 10. FEIK, Michal. Optimalizácia dopravnej siete na Slovensku. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 13. medzinárodná vedecká konferencia. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2980-8, s. [1-6].
  článok

  článok