Výsledky vyhľadávania

 1. ČERVENKOVÁ, Alena. S motivačními nástroji nejlépe pracují menší firmy, inovátory jsou tech společnosti. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : People management forum, 2017. ISSN 1212-690X, 2017, č. 3, s. 6-7.
  článok

  článok


 2. BOLDIŠ, Petr. Benefity budou stále více zashovat do osobního života lidí. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : People management forum, 2017. ISSN 1212-690X, 2017, č. 3, s. 30.
  článok

  článok


 3. HUDCOVSKÝ, Jaroslav. Efektívnosť fungovania penzijných fondov na kapitálových trhoch : dizertačná práca. Školiteľ: Božena Chovancová. Bratislava, 2017. 122 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 4. NEJEDLÝ, Tomáš. Včera lákadlo, dnes samozrejmosť. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 4. augusta 2016, roč. 26, č. 31, s. 48-51.
  článok

  článok


 5. GONTKOVIČOVÁ, Barbora. Zamestnanecké výhody. In Riešené projekty - vedecké problémy. Vedecký workshop. Riešené projekty - vedecké problémy : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu : 1.7.2016, Košice, Slovensko [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra obchodného podnikania PHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4251-7, s. 14-15 CD-ROM. VEGA 1/0708/14.
  článok

  článok


 6. MELUCHOVÁ, Jitka. Zákon o sociálnom fonde s komentárom a príkladmi. In Sociálny fond. Možnosti tvorby a použitia sociálneho fondu v praxi. - Bratislava : Forum, 2016. ISSN 2453-689X, 2016, s. 4-36.
  článok

  článok


 7. MATLOVIČOVÁ, Iveta. Použitie sociálneho fondu. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-060X, 2016, roč. 11, č. 11, s. 43-46.
  článok

  článok


 8. ŠUKALOVÁ, Viera. Komerčné zdravotné poistenie pri pracovnej ceste do zahraničia. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-060X, 2016, roč. 11, č. 3-4, s. 88-89.
  článok

  článok


 9. VRŠANSKÁ, Petra. Zahraničná a tuzemská pracovná cesta - cestovné náhrady. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-060X, 2016, roč. 11, č. 3-4, s. 92-93.
  článok

  článok


 10. ONDERKOVÁ, Jana. Odměňování nejsou jen peníze. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : People management forum, 2016. ISSN 1212-690X, 2016, č. 6, s. 10-11.
  článok

  článok