Výsledky vyhľadávania

 1. PÁLEŠ, Michal et al. Aktuárstvo. Recenzovali: Hana Drake, Jana Mihalechová. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2021. [336 s.] [17,3 AH]. VEGA 1/0647/19, VEGA 1/0166/20, VEGA 1/0487/21. ISBN 978-80-89962-76-1.
 2. ŠTEFČÍK, Jozef. The World Needs Translators : or How to Work as Self-Employed. 1st Ediion. Wroclaw : Amazon Fulfillment, [2020]. 63 s. [3,15 AH]. ISBN 979-866-8070-12-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Aktuálne problémy znaleckého dokazovania : zborník vedeckých statí. Redakčné a zostavovateľské práce: Iveta Sedláková, Andrea Čorejová. 1. vydanie. Žilina : EDIS-vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2017. CD-ROM 136 s. ISBN 978-80-554-1362-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. MORESOVÁ, Mária - SEDLIAČIKOVÁ, Mariana. Ako podporiť slobodné povolania v Slovenskej republike? In Ekonomika, financie a manažment podniku X. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4279-1, s. 367-376 CD-ROM.
  článok

  článok

 5. NEKOLOVÁ, Veronika - PRVÁKOVÁ, Miroslava. Súčasný stav a vývojové tendencie na trhu práce. In Študentská vedecká a odborná činnosť Obchodnej fakulty 2016 : zborník príspevkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4260-9, s. 75-84 CD-ROM.
  článok

  článok

 6. ŠVEJDOVÁ, Nikola. Mladá generácia znalcov. In Ekonomika, financie a manažment podniku X. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4279-1, s. 459-462 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. TEISLER, Lucie - WILLINGER, Anderson. Proč jste si ho koupili? Aby vydělával! In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : People management forum, 2016. ISSN 1212-690X, 2016, č. 11, s. 17.
  článok

  článok

 8. NACHTIGALOVÁ, Lucie. Jaké potřebujeme v dnešní době obchodníky? In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : People management forum, 2016. ISSN 1212-690X, 2016, č. 5, s. 11.
  článok

  článok

 9. HRAŠKOVÁ, Dagmar. Právna ochrana pedagogického zamestnanca. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISSN 1336-9849, 2016, roč. 11, č. 3, s. 10-13.
  článok

  článok

 10. KRABÁČ, Jozef. Klasifikácia zamestnaní sa aktualizovala. In ProIN : productivity and innovation. - Žilina : CEIT, 2016. ISSN 1339-2271, 2016, roč. 17, č. 1, s. 45-46.
  článok

  článok