Výsledky vyhľadávania

 1. Aktuálne problémy znaleckého dokazovania : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. Redakčné a zostavovateľské práce: Iveta Sedláková, Andrea Čorejová. 1. vydanie. Žilina : EDIS-vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2017. CD-ROM 136 s. ISBN 978-80-554-1362-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. NEKOLOVÁ, Veronika - PRVÁKOVÁ, Miroslava. Súčasný stav a vývojové tendencie na trhu práce. In Študentská vedecká a odborná činnosť Obchodnej fakulty 2016 : zborník príspevkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4260-9, s. 75-84 CD-ROM.
  článok

  článok

 3. TEISLER, Lucie - WILLINGER, Anderson. Proč jste si ho koupili? Aby vydělával! In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : People management forum, 2016. ISSN 1212-690X, 2016, č. 11, s. 17.
  článok

  článok

 4. HRAŠKOVÁ, Dagmar. Právna ochrana pedagogického zamestnanca. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISSN 1336-9849, 2016, roč. 11, č. 3, s. 10-13.
  článok

  článok

 5. KRABÁČ, Jozef. Klasifikácia zamestnaní sa aktualizovala. In ProIN : productivity and innovation. - Žilina : CEIT, 2016. ISSN 1339-2271, 2016, roč. 17, č. 1, s. 45-46.
  článok

  článok

 6. NACHTIGALOVÁ, Lucie. Jaké potřebujeme v dnešní době obchodníky? In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : People management forum, 2016. ISSN 1212-690X, 2016, č. 5, s. 11.
  článok

  článok

 7. ŠVEJDOVÁ, Nikola. Mladá generácia znalcov. In Ekonomika, financie a manažment podniku X. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4279-1, s. 459-462 CD-ROM.
  článok

  článok

 8. MORESOVÁ, Mária - SEDLIAČIKOVÁ, Mariana. Ako podporiť slobodné povolania v Slovenskej republike? In Ekonomika, financie a manažment podniku X. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4279-1, s. 367-376 CD-ROM.
  článok

  článok

 9. BECKER, Gary S. Human capital : a theoretical and empirical analysis, with special reference to education. 3rd. ed. Chicago : The University of Chicago Press, 1993, 2015 dotlač. 390 s. ISBN 0-226-04120-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 10. BRINDZOVÁ, Zuzana. Postavenie a úlohy hlavného kontrolóra obce. In VS online - Verejná správa profi. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2015. ISSN 1338-5968, 20.1.2015, [s. 1-2], [4,00 NS] online. Dostupné na : <http://www.vsonline.sk/33/postavenie-a-ulohy-hlavneho-kontrolora-obce-uniqueiduchxzASYZNYU-nr8QpN7fZn5wGy1k2Y19mbKTrAPMMA/?query=postavenie+a+%FAlohy+hlavn%E9ho+kontrol%F3ra+obce&serp=1>
  článok

  článok