Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 253  
Vaša otázka: Systematika = "^332.6/.7^"
 1. KUBICA, Milan et al. Realitné maklérstvo : manažment nehnuteľností. Recenzenti: Helena Majdúchová, Danica Končeková. 1. vydanie. Bratislava : KARTPRINT, 2018. 348 s. [14,88 AH]. KEGA 025EU-4/2018. ISBN 978-80-89553-54-9. [Počet ex. : 7, z toho voľných 3, prezenčne 3]
 2. NEMCOVÁ, Daniela. Dosahy krízových javov na trh s nehnuteľnosťami a nástroje ich prekonávania : dizertačná práca. Školiteľ: Valéria Michalová. Bratislava, 2017. 108 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. BUDAY, Štefan. Analýza transakcií na trhu s poľnohospodárskou pôdou v roku 2015. In Ekonomika poľnohospodárstva. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2016. ISSN 1338-6336, 2016, roč. 16, č. 4, s. 21-34 online.
  článok

  článok

 4. NEMCOVÁ, Daniela. Cena ako kľúčový faktor na trhu s nehnuteľnosťami. In Scientia iuventa 2016. Medzinárodná konferencia. Scientia iuventa 2016 : zborník príspevkov z medzinárodnej doktorandskej konferencie : 21. apríl 2016, Banská Bystrica. - Banská Bystrica : Belianum, 2016. ISBN 978-80-557-1084-6, s. 353-359.
  článok

  článok

 5. STEINHAUSER, Dušan - GARAJ, Martin. Vplyv vybraných faktorov na vývoj cien nehnuteľností. In Študentská vedecká a odborná činnosť Obchodnej fakulty 2016 : zborník príspevkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4260-9, s. 145-153 CD-ROM. KEGA 002EU-4/2015 (2015 – 2016).
  článok

  článok

 6. JAKUBEC, Miroslav. Realitný trh – nová realitná bublina. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-12] CD-ROM. VEGA 1/0264/15. 1/0264/15, VEGA, Transfer duševného vlastníctva prostredníctvom licenčných zmlúv a iných transferových inštrumentov.
  článok

  článok

 7. KARŠAY, Alexander. Cenové bubliny na realitných trhoch a finančné krízy : dizertačná práca. Školiteľ: Pavol Ochotnický. Bratislava, 2015. 90 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. LAZÍKOVÁ, Jarmila. Agricultural land market in Slovakia - economic and legal impacts of the Law No. 140/2014 Coll. on the land acquisition. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2015. ISSN 0139-570X, 2015, vol. 61, no. 8, s. 367-376.
  článok

  článok

 9. HRUŠKA, Martin - VILHELM, Václav. Vývoj trhu se zemědělskou půdou v ČR a podnikatelská struktura českého zemědělství. In Ekonomika poľnohospodárstva. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2015. ISSN 1338-6336, 2015, roč. 15, č. 4, s. 4-23 online.
  článok

  článok

 10. BUDAY, Štefan. Rozvoj trhu s pôdou vo vybraných regiónoch Slovenska v rokoch 2001-2014. In Ekonomika poľnohospodárstva. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2015. ISSN 1338-6336, 2015, roč. 15, č. 4, s. 24-44 online. Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. SK-CZ-2013-0240.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.