Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 295  
Vaša otázka: Systematika = "^334.75/.76^"
 1. KALIŠ, Richard. Hodnotenie efektívnosti horizontálnych koncentrácií : dizertačná práca. Školiteľ: Mikuláš Luptáčik. Bratislava, 2019. 103 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. Local Production Systems in Regional Economies. Reviewers: Almira Yusupova, Zbigniew Przygodzki. 1st Edition. Banská Bystrica : Belianum, 2018. CD-ROM 123 s. ISBN 978-80-557-1375-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. KOLOŠTA, Stanislav - FLAŠKA, Filip. Priemyselné a bioenergetické lokálne produkčné systémy. Banská Bystrica : BELIANUM, 2017. 119 s. Ekonomická fakulta. ISBN 978-80-557-1254-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. KLIMOVA, Nataliya - KOZYREV, Oleg - BABKIN, Eduard. Innovation in Clusters : Understanding Universities, Special Economic Zones, and Modeling. 1st Edition. Cham : Springer, 2016. 192 s. ISBN 978-3-319-21108-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. KALIŠ, Richard - LÁBAJ, Martin - ZEMANOVIČOVÁ, Daniela. Optimálne pokuty za kartelové dohody: prípad Slovenska. In EAPG Working Paper Series. - Bratislava : SOLIM. ISSN 1338-2632, 2016, no. 11, pp. 2-32. APVV 0158-12.
  článok

  článok

 6. GRUMADAITE, Kristina - JUCEVICIUS, Giedrius. Emergence of industrial ecosystems in post-authoritarian contexts. In Trendy ekonomiky a managementu : [vědecký časopis]. - Brno : Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně, 2016. ISSN 1802-8527, 2016, roč. 10, č. 26, s. 30-38.
  článok

  článok

 7. RICHNÁK, Patrik. Klastre a klastrové iniciatívy ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti podnikateľských subjektov. In Scientia Iuventa 2016. Medzinárodná konferencia. Scientia Iuventa 2016 : zborník príspevkov z medzinárodnej doktorandskej konferencie : Banská Bystrica, Slovensko, 21.4.2016. - Banská Bystrica : Belianum, 2016. ISBN 978-80-557-1084-6, s. 428-436 CD-ROM.
  článok

  článok

 8. GAJDOVÁ, Denisa. Clusters and cluster initiatives in specific areas within Slovak regions. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 239-248 CD ROM. KEGA 030EU-4/2015 (50%), KEGA 042EU-4/2014 (20%), VEGA 1/0128/15 (30%).
  článok

  článok

 9. BEŇOVÁ, Martina - SZABO, Ľuboslav. Clusters – modern forms of doing business. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 43-49 CD ROM. VEGA 1/0316/14 (100%).
  článok

  článok

 10. OLEXOVÁ, Cecília. [Súčasný stav financovania klastrov vo svete]. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2016. ISSN 1336-7137, 2016, roč. 12, č. 1, s. 62-63 online. Recenzia na: Súčasný stav financovania klastrov vo svete / Peter Burger ... [et al.] ; recenzenti: Karel Skokan, Jan Stejskal. 1. vyd. - Košice : Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2015. - ISBN 978-80-553-2200-1.
  článok

  článok