Výsledky vyhľadávania

 1. Obchod, priemysel, hospodárstvo : mesačník Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Bratislava : SOPK. 12x ročne. ISSN 1336-8117. Dostupné na : http://web.sopk.sk/download.php?sekcia=151
  časopis

  časopis

 2. BIELESZOVÁ, Dušana. Rodičovské združenie ako dôležitý partner školy. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISSN 1336-9849, 2016, roč. 11, č. 2, s. 9-13.
  článok

  článok

 3. Dvadsať rokov činnosti. In Slovenský výber : mesačník manažmentu obchodu, výroby a distribúcie. - Bratislava : SON MEDIA, 2014. ISSN 1335-9266, 2014, roč. 18, č. 8-9, s. 10-11.
  článok

  článok

 4. Vznikla nová lobistická skupina: SAMO. In Slovenský výber : mesačník manažmentu obchodu, výroby a distribúcie. - Bratislava : SON MEDIA, 2014. ISSN 1335-9266, 2014, roč. 18, č. 8-9, s. 9.
  článok

  článok

 5. 2014 ,č. 1-12. Obchod, priemysel, hospodárstvo : mesačník Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Bratislava : SOPK, 2014. 12x ročne. ISSN 1336-8117 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 6. 6.est

  est : Európa - Slovensko - Taliansko. Bratislava : Taliansko-Slovenská obchodná komora. 1x ročne
  časopis

  časopis

 7. MESRŠMÍD, Jaroslav. A je zde globální spolupráce pojišťoven. In Pojistné rozpravy : pojistně teoretický bulletin. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2013. ISSN 0862-6162, 2013, č. 31, s. 3-4. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0178906/archiv-pojistne-rozpravy-2013-31.pdf>
  článok

  článok

 8. 2013 ,č. 1-12. Obchod, priemysel, hospodárstvo : mesačník Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Bratislava : SOPK, 2013. 12x ročne. ISSN 1336-8117 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 9. 2012 ,č. 1-12. Obchod, priemysel, hospodárstvo : mesačník Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Bratislava : SOPK, 2012. 12x ročne. ISSN 1336-8117 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 10. KAPOUN, Jan. Lockheed Martin Corporation. In Moderní řízení : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2011. ISSN 0026-8720, Červenec 2011, roč. 46, č. 7, s. 74-78. Dostupné na : <http://modernirizeni.ihned.cz/c1-52417020-lockheed-martin-corporation>
  článok

  článok