Výsledky vyhľadávania

 1. Finančné aktuality : dvojmesačník finančnej správy : časopis o činnosti finančnej správy. Bratislava : Finančná správa. 6x ročne. ISSN [nemá]
  časopis

  časopis


 2. Journal of corporate finance. - Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science. Amsterdam : Elsevier Science. 5x ročne. ISSN 0929-1199. Dostupné na : http://www.sciencedirect.com
  časopis

  časopis


 3. Finančný spravodajca. Bratislava : Ministerstvo financií SR. Vychádza podľa potreby. ISSN 1335-0498. Dostupné na : http://www.epi.sk/Financny-spravodajca/Default.aspx
  časopis

  časopis


 4. BUKOVOVÁ, Sylvia. [Historiografia financií na území Slovenska]. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2017. ISSN 0013-3035, 2017, roč. 65, č. 2, s. 196-197. Recenzia na: Historiografia financií na území Slovenska / Peter Baláži a kolektív ; recenzovali: Peter Žeňuch, Matej Boór, Juraj Zelezník. 1. vyd. - Praha : Wolters Kluwer, 2016. - ISBN 978-80-7552-484-3.
  článok

  článok


 5. MEUSEL, Steffen et al. The macroprudential use of margins and haircuts : february 2017 [elektronický zdroj]. 1st ed. Frankfurt am Main : European Systemic Risk Board, 2017. online [92 s., 4,6 AH]. ISBN 978-92-95210-03-5.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 6. Annual report 2016 : on EIB activity in Africa, the Caribbean and the Pacific and the overseas countries and territories. Luxembourg : European Investment Bank, 2017. 84 s. ISBN 978-92-861-3226-1. ISSN 1725-924X. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. The Review of financial studies. - Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science. New York : Society for Financial Studies. 12x ročne. ISSN 0893-9454. Dostupné na : http://rfs.oupjournals.org
  časopis

  časopis


 8. Efektívnosť fiškálnej a monetárnej politiky v priebehu ekonomického cyklu : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. Recenzenti: Dušan Stanek, Martin Šustr. 1. vydanie. Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2017. CD-ROM [212 s.]. VEGA 1/0246/16. ISBN 978-80-225-4440-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 9. Annual conference on finance and accounting. New trends in finance and accounting : proceedings of the 17th annual conference on finance and accounting [ACFA 2016] : [may 27, 2016, University of Economics, Prague, Czech Republic] [elektronický zdroj]. 1st ed. Cham : Springer, 2017. online [850 s.]. Springer Proceedings in Business and Economics. ISBN 978-3-319-49559-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 10. European financial systems 2017. International scientific conference. European financial systems 2017 : proceedings of the 14th international scientific conference : june 26 - 27, 2017, Brno, Czech Republic [elektronický zdroj]. Part 1. 1st ed. Brno : Masaryk University, 2017. online [513 s.]. ISBN 978-80-210-8610-4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha