Výsledky vyhľadávania

 1. European Financial Systems 2018. International Scientific Conference. European Financial Systems 2018 : Proceedings of the 15th International Scientific Conference, June 25-26, 2018, Brno, Czech Republic [elektronický zdroj]. 1st Edition. Brno : Masaryk University, 2018. online [864 s.]. ISBN 978-80-210-8981-5.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 2. Finančný spravodajca. Bratislava : Ministerstvo financií SR. iná periodicita. ISSN 1335-0498. Dostupné na : http://www.epi.sk/Financny-spravodajca/Default.aspx
  časopis

  časopis


 3. Finančné aktuality : dvojmesačník finančnej správy : časopis o činnosti finančnej správy. Bratislava : Finančná správa. 6x ročne. ISSN [nemá]
  časopis

  časopis


 4. Journal of corporate finance. - Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science. Amsterdam : Elsevier Science. 5x ročne. ISSN 0929-1199. Dostupné na : http://www.sciencedirect.com
  časopis

  časopis


 5. Annual report 2016 : on EIB activity in Africa, the Caribbean and the Pacific and the overseas countries and territories. Luxembourg : European Investment Bank, 2017. 84 s. ISBN 978-92-861-3226-1. ISSN 1725-924X. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. Annual conference on finance and accounting. New trends in finance and accounting : proceedings of the 17th annual conference on finance and accounting [ACFA 2016] : [may 27, 2016, University of Economics, Prague, Czech Republic] [elektronický zdroj]. 1st ed. Cham : Springer, 2017. online [850 s.]. Springer Proceedings in Business and Economics. ISBN 978-3-319-49559-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 7. European financial systems 2017. International scientific conference. European financial systems 2017 : proceedings of the 14th international scientific conference : june 26 - 27, 2017, Brno, Czech Republic [elektronický zdroj]. Part 1. 1st ed. Brno : Masaryk University, 2017. online [513 s.]. ISBN 978-80-210-8610-4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 8. European financial systems 2017. International scientific conference. European financial systems 2017 : proceedings of the 14th international scientific conference : june 26 - 27, 2017, Brno, Czech Republic [elektronický zdroj]. Part 2. 1st ed. Brno : Masaryk University, 2017. online [501 s.]. ISBN 978-80-210-8610-4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 9. The Review of financial studies. - Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science. New York : Society for Financial Studies. 12x ročne. ISSN 0893-9454. Dostupné na : https://academic.oup.com/rfs
  časopis

  časopis


 10. Efektívnosť fiškálnej a monetárnej politiky v priebehu ekonomického cyklu : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. Zostavili: Ján Lisý, Ľubomír Darmo, Peter Adamovský ; recenzenti: Dušan Stanek, Martin Šustr. 1. vydanie. Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2017. CD-ROM [212 s., 10,6 AH]. VEGA 1/0246/16. ISBN 978-80-225-4440-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha