Výsledky vyhľadávania

 1. Finančný spravodajca. Bratislava : Ministerstvo financií SR. 8-12x ročne. ISSN 1335-0498. Dostupné na : http://www.epi.sk/Financny-spravodajca/Default.aspx
  časopis

  časopis

 2. Finančné aktuality : časopis o činnosti finančnej správy : dvojmesačník. Bratislava : Finančná správa. 6x ročne
  časopis

  časopis

 3. Journal of Corporate Finance. - Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. Amsterdam : Elsevier Science. 5-6x ročne. ISSN 0929-1199. Dostupné na : https://www.journals.elsevier.com/journal-of-corporate-finance
  časopis

  časopis

 4. KOŠŤÁLOVÁ, Zuzana. Indikátory včasného varovania v bankových systémoch vybraných krajín Eurozóny : dizertačná práca. Školiteľ: Eva Horvátová. Bratislava, 2020. 135 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. BELIČKOVÁ, Kornélia - NEUBAUEROVÁ, Erika - ZUBAĽOVÁ, Alena. Financie : metodická pomôcka na semináre. Recenzenti: Pavol Ochotnický, Zuzana Brindzová. 2. prepracované vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 101 s. [5,05 AH]. ISBN 978-80-225-4687-4. [Počet ex. : 13, z toho voľných 1, prezenčne 2]
 6. Global Trends of Modernization in Budgeting and Finance. Hershey : Business Science Reference/IGI Global, 2019. 354 s. Advances in Finance, Accounting, and Economics (AFAE). ISBN 978-1-5225-7760-7. [Počet ex. : 4, z toho voľných 0, prezenčne 4]
 7. Essays in Financial Economics. Bingley : Emerald Publishing, 2019. 154 s. Research in Finance, Volume 35. ISBN 978-1-78973-390-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 8. HRVOĽOVÁ, Božena - POLEDNÁKOVÁ, Anna - NAGY, Ladislav. Financie v praxi a sociálne siete. Recenzenti: Miloš Bikár, Katarína Vavrová. 1. vydanie. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2019. [157 s.] [7,50 AH]. VEGA 1/0309/18. ISBN 978-80-7556-047-6.
 9. FILO, Peter - JURKOVIČOVÁ, Michaela Anna - BELLAY, Marek. Finančná gramotnosť na princípe projektovej výučby. Recenzenti: Erika Mažgutová, Kornélia Beličková. 1. vydanie. Bratislava : ABC - Academic Business Centrum, 2019. 50 s. [2,50 AH]. ISBN 978-80-972600-3-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 10. European Financial Systems 2019. International Scientific Conference. European Financial Systems 2019 : Proceedings of the 16th International Conference, June 24-25, 2019, Brno, Czech Republic. Editors: Jozef Nešleha, Lukáš Marek, Miroslav Svoboda, Zuzana Rakovská. 1st Edition. Brno : Masaryk University Press, 2019. online 663 s. ISBN 978-80-210-9337-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha