Výsledky vyhľadávania

 1. Global Trends of Modernization in Budgeting and Finance. Hershey : Business Science Reference/IGI Global, 2019. 354 s. Advances in Finance, Accounting, and Economics (AFAE). ISBN 978-1-5225-7760-7. [Počet ex. : 4, z toho voľných 0, prezenčne 4]
 2. Finančné aktuality : dvojmesačník finančnej správy : časopis o činnosti finančnej správy. Bratislava : Finančná správa. 6x ročne
  časopis

  časopis

 3. Finančný spravodajca. Bratislava : Ministerstvo financií SR. 8-12x ročne. ISSN 1335-0498. Dostupné na : http://www.epi.sk/Financny-spravodajca/Default.aspx
  časopis

  časopis

 4. European Financial Systems 2019. International Scientific Conference. European Financial Systems 2019 : Proceedings of the 16th International Conference, June 24-25, 2019, Brno, Czech Republic. Editors: Jozef Nešleha, Lukáš Marek, Miroslav Svoboda, Zuzana Rakovská. 1st Edition. Brno : Masaryk University, 2019. online [654 s.]. ISBN 978-80-210-9337-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. Journal of Corporate Finance. - Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science. Amsterdam : Elsevier Science. 6x ročne. ISSN 0929-1199. Dostupné na : https://www.journals.elsevier.com/journal-of-corporate-finance
  časopis

  časopis

 6. Ekonomický výzkum – prezentace výsledků doktorandů. Konference doktorandů. Ekonomický výzkum – prezentace výsledků doktorandů : recenzovaný sborník příspěvků z 5. ročníku konference doktorandů na na Vysoké škole finanční a správní, 16. května 2018, (Praha, Česká republika). Editor: Mojmír Helísek. 1. vydání. Praha : Nakladatelství Vysoké školy finanční a správní, 2018. online 186 s. ISBN 978-80-7408-181-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. European Financial Systems 2018. International Scientific Conference. European Financial Systems 2018 : Proceedings of the 15th International Scientific Conference, June 25-26, 2018, Brno, Czech Republic [elektronický zdroj]. 1st Edition. Brno : Masaryk University, 2018. online [864 s.]. ISBN 978-80-210-8981-5.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. Multilateral Development Finance : Towards a New Pact on Multilateralism to Achieve the 2030 Agenda Together. Paris : OECD, 2018. 287 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/development/multilateral-development-finance_9789264308831-en> ISBN 978-92-64-30882-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Spotrebiteľ na finančnom trhu : zborník vedeckých statí. Zostavil: Ivan Hlavatý ; recenzenti: Vanda Lieskovská, Viera Čihovská. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM 79 s. [4,12 AH]. VEGA 1/0242/16. ISBN 978-80-225-4569-3. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. Annual conference on finance and accounting. New trends in finance and accounting : proceedings of the 17th annual conference on finance and accounting [ACFA 2016] : [may 27, 2016, University of Economics, Prague, Czech Republic] [elektronický zdroj]. 1st ed. Cham : Springer, 2017. online [850 s.]. Springer Proceedings in Business and Economics. ISBN 978-3-319-49559-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha