Výsledky vyhľadávania

 1. SÝKORA, Jozef. Použitie verejných prostriedkov na reprezentáciu a propagáciu. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1337-0197, 2017, roč. 12, č. 2, s. 2-5.
  článok

  článok


 2. KONEČNÁ VEVERKOVÁ, Ingrid. Návratné zdroje financovania v podmienkach územnej samosprávy od 1. januára 2017. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1337-0197, 2017, roč. 12, č. 2, s. 5-8.
  článok

  článok


 3. URBANOVÁ, Terézia. Záverečný účet obce. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1337-0197, 2017, roč. 12, č. 2, s. 8-16.
  článok

  článok


 4. PÁLENÍK, Viliam. Uvoľniť dlhovú brzdu? Prečo a načo? In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1339-2433, 2017, roč. 9, č. 3, s. 12.
  článok

  článok


 5. MERTL, Jan. Veřejný dluh v ekonomice a hospodářske politice. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 1, s. 24-26.
  článok

  článok


 6. DANAJOVIČOVÁ, Katarína. Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1335-0897, 2017, roč. 22, č. 1, s. 122-130.
  článok

  článok


 7. PAVEL, Jan. Makroekonomické aspekty trhu veřejných zakázek na Slovensku. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2016. ISSN 1337-2955, december 2016, roč. 12, č. 2, s. 7-14.
  článok

  článok


 8. BELIČKOVÁ, Kornélia - BALÁŽI, Peter - STARÍČKOVÁ, Zuzana. The Importance of financial science to the general government budget of the Slovak Republic in the 21st century. - Registrovaný: Web of Science. In Public administration 2016. international scientific conference. Public Administration 2016 : proceedings of the 11th international scientific conference: Pardubice, 22nd September 2016. - Pardubice : University of Pardubice, 2016. ISSN 978-80-7560-040-0, p. 22-31. VEGA 15-057-00 (2015-2016).
  článok

  článok


 9. NEUBAUEROVÁ, Erika - TOMČÍKOVÁ, Michaela. The Impact of fiscal decentralization on income polarization in the selected countries. - Registrovaný: Web of Science. In Public administration 2016. international scientific conference. Public Administration 2016 : proceedings of the 11th international scientific conference: Pardubice, 22nd September 2016. - Pardubice : University of Pardubice, 2016. ISSN 978-80-7560-040-0, p. 189-198. VEGA 1/0838/14.
  článok

  článok


 10. BELIČKOVÁ, Kornélia - BOÓR, Matej. The Role of state budget in environmental protection : the case of European union countries. - Registrovaný: Web of Science. In Theoretical and practical aspects of public finance 2016. Conference. Theoretical and practical aspects of public finance 2016 : proceedings of the 21th international conference : Praha, 15 and 16 April 2016. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2016. ISBN 978-80-245-2155-8, s. 193-198.
  článok

  článok