Výsledky vyhľadávania

 1. LEE, Robert D. - JOHNSON, Ronald W. - JOYCE, Phillip G. Public Budgeting Systems. 10th Edition. Burlington : Jones & Bartlett Learning, 2021. 560 s. ISBN 9781284198980. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. KUBAŠČÍKOVÁ, Zuzana. Fiškálno-sociálna politika štátu z pohľadu zdanenia práce v podmienkach Slovenskej republiky v rokoch 1993 - 2021. Recenzenti: Miloš Tumpach, Alena Andrejovská. 1. vydanie. Žitomir : PE "Ruta", 2021. [76 s.] [3 AH]. APVV-16-0602. ISBN 978-617-581-519-9.
 3. BELIČKOVÁ, Kornélia - BELKOVICSOVÁ, Daša - SKÝPALOVÁ, Miroslava. Rozpočtová teória a politika : pomôcka k seminárom. Recenzenti: Erika Neubauerová, Lukáš Baňacký. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 238 s. [10,956 AH]. ISBN 978-80-225-4851-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 4. Nové výzvy v oblasti verejných financií 2021 : zborník vedeckých statí : elektronický domáci recenzovaný zborník vedeckých statí. Zostavovateľ zborníka: Jana Kušnírová ; recenzenti: Katarína Belanová, Marwan al Absi, Elena Roková, Matej Boor. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. CD-ROM [70 s.] [3 AH]. VEGA 1/0688/20, VEGA 1/0037/-20, VEGA 1/0356/19, VEGA 1/0466/19, VEGA 1/0779/19, APVV-20-0338, APVV-15-0322. ISBN 978-80-225-4811-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. BELIČKOVÁ, Kornélia - BALÁŽI, Peter - BRINDZOVÁ, Zuzana. Verejné rozpočty : vybrané problémy. Recenzenti: Erika Neubauerová, Matej Boór. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 261 s. [11,682 AH]. ISBN 978-80-225-4757-4.
 6. BURIAN, Lukáš. Fiškálna a politická únia - podmienka udržateľnosti eurozóny : dizertačná práca. Školiteľ: Eva Muchová. Bratislava, 2020. 105 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. Nové výzvy v oblasti verejných financií 2020 : zborník vedeckých statí. Zostavovateľ zborníka: Jana Kušnírová ; recenzenti: Katarína Belanová, Marwan al Absi, Elena Roková, Matej Boór. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. CD-ROM [100 s.] [5 AH]. VEGA 1/0356/19, VEGA 1/0466/19, VEGA 1/0688/20, VEGA 1/0779/19. ISBN 978-80-225-4691-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. Nové výzvy v oblasti verejných financií 2019 : zborník vedeckých statí. Zostavovateľ: Jana Kušnírová ; recenzenti: Katarína Belanová, Marwan al Absi, Elena Roková, Matej Boór. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. CD-ROM [100 s.] [3,75 AH]. ISBN 978-80-225-4596-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. Public Finance 2019. International Conference. Public Finance 2019 : Proceeedings Book of the 34. International Conference, April 24-27, 2019, (Antalya, Turkey). Editors: Salim Ateş Oktar, Yasemin Taşkin. 1st Edition. Istanbul : Istanbul University, 2019. online 669 s. ISBN 978-605-07-0704-5.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. OECD Good Practices for Performance Budgeting. Paris : OECD, 2019. 59 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-good-practices-for-performance-budgeting_c90b0305-en> ISBN 978-92-64-11199-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]