Výsledky vyhľadávania

 1. KUŠNÍROVÁ, Jana. Dopady zdaňovania právnických osôb na štátny rozpočet a podnikateľské prostredie v Slovenskej republike : habilitačná prednáška : odbor habilitačného a inauguračného konania: Financie, bankovníctvo a investovanie. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 83 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-4848-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 2. KUŠNÍROVÁ, Jana. Praktické aspekty zdanenia právnických osôb v Slovenskej republike : zbierka riešených a neriešených prípadov. Recenzenti: Juraj Válek, Annamária Androvičová. 2. prepracované a aktulizované vydanie. Praha : Wolters Kluwer, 2022. [109 s.] [5,45 AH]. ISBN 978-80-7676-250-3. [Počet ex. : 11, z toho voľných 9, prezenčne 2]
 3. Daňový špeciál : [časopis pre pokročilých daňových špecialistov]. Žilina : Poradca podnikateľa. 4x ročne. ISSN 1338-2918. Dostupné na : www.zakon.sk
  časopis

  časopis

 4. REPÁČOVÁ, Jana et al. Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2021 : praktická príručka pre účtovníkov : fyzické osoby : právnické osoby : subjekty verejnej správy a územnej samosprávy : rozpočtové a príspevkové organizácie. 1. vydanie. Žilina : Poradca podnikateľa, 2022. 360 s. ISBN 978-80-8186-084-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Dane - účtovníctvo - odvody : bez chýb, pokút a penále. Žilina : Poradca. 12x ročne. ISSN 1336-7986. Dostupné na : http://www.poradca.sk
  Dane - účtovníctvo - odvody

  časopis

 6. Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Wolters Kluwer. 12x ročne. ISSN 1335-7034. Dostupné na : www.daneauctovnictvo.sk
  Dane a účtovníctvo v praxi

  časopis

 7. Dane a účtovníctvo : rady a riešenia : mesačník s bezkonkurenčným počtom aktualít a tipov z daňového a účtovného poradenstva. - Spracovaný v EKO-INDEX. Žilina : Poradca podnikateľa. 11x ročne. ISSN 1336-426X. Dostupné na : http://www.danovecentrum.sk/literatura.htm
  Dane a účtovníctvo

  časopis

 8. BIELENÁ, Jana et al. Daňové priznania : ročné zúčtovanie preddavkov na daň bez chýb, pokút a penále. Žilina : Poradca, 2021. 224 s. ISBN 978-80-8162-165-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
 9. Daňový sprievodca 2021 s komentárom : zákon o dani z príjmov : zákon o DPH : zákon o dani z poistenia : zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku : zákon o dani z motorových vozidiel : zákon o správe daní (daňový poriadok) : postupy účtovania : bonus: zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice : zákon o cestovných náhradách : zákon o obmedzení platieb v hotovosti : informácie o účtoch Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní. Bratislava : MAFRA Slovakia, [2021]. 496 s. Hospodárske noviny. ISBN 978-80-89950-78-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
 10. KUŠNÍROVÁ, Jana. Zdaňovanie právnických osôb a ich vplyv na zdroje štátneho rozpočtu : habilitačná práca. Oponent: Anna Schultzová... [et al.]. Bratislava, 2021. 144 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha