Výsledky vyhľadávania

 1. QUINN, William - TURNER, John D. Boom and Bust : A Global History of Financial Bubbles. 1st Edition. Cambridge : Cambridge University Press, 2022. 365 s. ISBN 978-1-108-43165-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 2. Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Derivát. 4x ročne. Dostupné na : <http://www.derivat.sk> ISSN 1336-5711.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 3. ROSENBAUM, Joshua - PEARL, Joshua. Investment Banking: Valuation, LBOs, M&A, and IPOs. 3rd Edition. Hoboken : John Wiley & Sons, 2021. 534 s. University Edition. ISBN 978-1-119-82337-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. GLADIŠ, Daniel. Akciové investice. 2. rozšířené vydání. Praha : GRADA Publishing, 2021. 214 s. Investice. ISBN 978-80-271-3122-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 5. BRUNS, Christoph - MEYER-BULLERDIEK, Frieder. Professionelles Portfoliomanagement : Aufbau, Umsetzung und Erfolgskontrolle strukturierter Anlagestrategien. 6. Auflage. Stuttgart : Schäffer-Poeschel, 2020. 1077 s. ISBN 978-3-7910-4528-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Financial Assets and Investing [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus. Brno : Masarykova univerzita v Brně. 2x ročne. Dostupné na : <https://journals.muni.cz/fai/issue/archive> ISSN 1804-509X.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 7. PINTÉR, Ľubomír - MEŠŤAN, Michal. Kolektívne investovanie. Banská Bystrica : Belianum, 2020. 125 s. Ekonomická fakulta. ISBN 978-80-557-1711-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 8. VERNER, Robert. Aktuálne postavenie dlhopisov ako zdroja externého kapitálu : habilitačná prednáška : študijný odbor: Ekonómia a manažment podniku. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 47 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-4727-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 9. DE GRAUWE, Paul. The Limits of the Market : The Pendulum Between Government and Market. Translated by: Anna Asbury. 1st Edition. New York : Oxford University Press, 2019. 165 s. ISBN 978-0-19-885036-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 10. ŠAFAŘÍK, Pavel. Denní obchodování na finančních trzích. 2. vydání. Osnice : Ekopress, 2019. 159 s. ISBN 978-80-87865-56-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]