Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 2398  
Vaša otázka: Systematika = "^338.48^"
 1. MICHÁLKOVÁ, Anna - KUBIČKOVÁ, Viera. Rozvoj cestovného ruchu v destinácii Aplikácia na mesto Štúrovo. Recenzenti: Gabriela Pajtinková - Bartáková, Dana Benešová, Dominika Bláhová. 1. vydanie. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2022. 144 s. [9,36 AH]. KEGA 034EU-4/2020. ISBN 978-80-7556-108-4.
 2. Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave : cestovný ruch - všeobecná ekonomika - obchod - služby - podnikanie - regionálny rozvoj [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU. 2x ročne. Dostupné na : <https://of.euba.sk/veda-a-vyskum/ekonomika-cestovneho-ruchu-a-podnikanie/profil-casopisu> ISSN 2453-9988.
  Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie

  časopis

 3. MICHÁLKOVÁ, Anna - GÁLL, Jozef - ÖZOĞLU, Martina. Regional Economics of Tourism - Selected Problems. Recenzenti: Vanda Maráková, Viera Kubičková, Tomáš Ondrčka. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2022. 159 s. [10,38 AH]. KEGA 034EU-4/2020. ISBN 978-80-7676-418-7.
 4. Ekonomická revue cestovného ruchu : recenzovaný vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Spracovaný v EKO-INDEX. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB. 4x ročne. ISSN 0139-8660
  Ekonomická revue cestovného ruchu

  časopis

 5. Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Spracovaný v EKO-INDEX. Žilina : Direct press. 4x ročne. ISSN 1337-0545. Dostupné na : https://hotelier.sk/hotelier
  časopis

  časopis

 6. NOVACKÁ, Ľudmila et al. Metodika vyhodnocovania kvality podľa jednotlivých služieb cestovného ruchu pre BTB : pilotný projekt hodnotenia kvality. 1. vydanie. Bratislava : Bratislavská organizácia cestovného ruchu, 2022. 36 s. Metodika vyhodnocovania kvality podľa jednotlivých služieb cestovného ruchu pre BTB.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu [elektronický zdroj]. - Registrovaný: Erihplus, Spracovaný v EKO-INDEX. Jihlava : Vysoká škola polytechnická. 3x ročne. Dostupné na : <https://www.studiaturistica.cz/> ISSN 1804-252X.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 8. LITOMERICKÝ, Juraj. Kultúrny cestovný ruch. Recenzenti: Marta Matulčíková, Vladimír Krupa. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 105 s. [5,25 AH]. ISBN 978-80-225-4791-8.
 9. GÁLL, Jozef. Mapovanie klastrov cestovného ruchu : dizertačná práca. Školiteľ: Anna Michálková. Bratislava, 2021. 168 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. ÖZOĞLU, Martina. Zamestnanosť v cestovnom ruchu – satelitný účet cestovného ruchu : dizertačná práca. Školiteľ: Anna Michálková. Bratislava, 2021. 146 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha