Výsledky vyhľadávania

 1. KOSTOLNÝ, Jakub et al. Research Infrastructure Gaps Report Central and Eastern Europe : CELSI Reserach Report No. 31 : February 2020. Bratislava : Central European Labour Studies Institute, 2020. 59 s. Horizont 2020 (730998). Dostupné na : <https://www.celsi.sk/media/research_reports/edited_RR31.pdf>
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. KOSTOLNÝ, Jakub - KAHANEC, Martin. Strategic review of Slovakian National RI Roadmap : CELSI Reserach Report No. 32 : February 2020. Bratislava : Central European Labour Studies Institute, 2020. 9 s. Horizont 2020 (730998). Dostupné na : <https://www.celsi.sk/media/research_reports/edited_RR32_1.pdf>
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Enhancing Connectivity through Transport Infrastructure : The Role of Official Development Finance and Private Investment. Paris : OECD, 2018. 134 s. The Development Dimension. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/development/enhancing-connectivity-through-transport-infrastructure_9789264304505-en> ISBN 978-92-64-30449-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Road and Rail Infrastructure in Asia : Investing in Quality. Paris : OECD, 2018. 147 s. The Development Dimension. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/development/road-and-rail-infrastructure-in-asia_9789264302563-en> ISBN 978-92-64-30255-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 5. Developing Robust Project Pipelines for Low-Carbon Infrastructure. Paris : OECD, 2018. 152 s. Green Finance and Investment. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/mobilising-finance-for-climate-action-in-georgia_9789264289727-en> ISBN 978-92-64-30783-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Gaps and Governance Standards of Public Infrastructure in Chile : Infrastructure Governance Review. Paris : OECD, 2017. 361 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/gaps-and-governance-standards-of-public-infrastructure-in-chile_9789264278875-en> ISBN 978-92-64-27886-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 7. Getting infrastructure right : a framework for better governance. Paris : OECD, 2017. 93 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/getting-infrastructure-right_9789264272453-en> ISBN 978-92-64-27244-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. BOSÁ, Sabina. Modelovanie infraštruktúry a jeho vplyv na environmentálne externality v logistike. In Podpora inovácií v distribučných procesoch prostredníctvom zavádzania moderných technológií a optimalizácie logistických činností so zameraním na zníženie záťaže životného prostredia a na zvyšovanie kvality života : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0134/14. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3999-9, s. 67-76. VEGA 1/0134/14.
  článok

  článok

 9. ŠPROCHOVÁ, Lenka - NEBESKÝ, Ľubomír. Assessment of the structural funds implementation in Slovak republic focusing on implementation process in transport field. In MERKÚR 2014. International scientific conference for PhD. students and young scientists. MERKÚR 2014 : the proceedings of the international scientific conference for PhD. students and young scientists : Virt, December 4 - 5, 2014. - Bratislava : Publisher EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3993-7, pp. 196-201 [CD-ROM]. I-14-109-00.
  článok

  článok

 10. MICHALOVÁ, Valéria. Infraštruktúra ako činiteľ stavu podnikateľského prostredia a konkurencieschopnosti regiónov cestovného ruchu SR. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2013 : [zborník]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3662-2, s. 451-458, CD-ROM.
  článok

  článok