Výsledky vyhľadávania

 1. FENDEKOVÁ, Eleonora - KUFELOVÁ, Iveta. Ceny a cenové rozhodovanie. Recenzenti: Tatiana Čorejová, Juraj Pekár. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2020. [336 s.] [18,06 AH]. VEGA 1/0368/18. ISBN 978-80-7598-943-7.
  kniha

  kniha

 2. OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations : July 2017. Paris : OECD, 2017. 607 s. OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-2017_tpg-2017-en> ISBN 978-92-64-26273-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. KUFELOVÁ, Iveta. Ceny a cenové rozhodovanie : zbierka. Recenzovali: Eleonora Fendeková, Veronika Miťková. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 120 s. [5,56 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-696-2. [Počet ex. : 15, z toho voľných 8, prezenčne 3]
 4. STANOVÁ, Barbora. Vzájomný vzťah medzi cenami ropy a zemného plynu. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2016. ISSN 1335-0900, Október 2016, roč. 24, č. 5, s. 11-14.
  článok

  článok

 5. LIPIANSKA, Júlia. Metódy merania vývoja spotrebiteľských cien a ich využitie v spotrebiteľskom vzdelávaní SR. In Gramotný spotrebiteľ : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4297-5, s. 79-94 online. VEGA 1/0178/14.
  článok

  článok

 6. HUDCOVSKÝ, Martin. Cenový vývoj. In Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2015 a výhľad do roku 2017. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2016. ISBN 978-80-7144-261-5, s. 57-67 [0,56 AH].
  článok

  článok

 7. BOŽÍK, Marian. Analýza agropotravinovej vertikály z hľadiska transmisie cien poľnohospodárskych komodít do cien potravinárskych výrobkov a spotrebiteľských cien. In Ekonomika poľnohospodárstva. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2016. ISSN 1338-6336, 2016, roč. 16, č. 1, s. 27-44 online.
  článok

  článok

 8. BUDAY, Štefan - GRAUSOVÁ, Gabriela - BUDAY, Michal. Transakcie s poľnohospodárskou pôdou v roku 2014 a vplyv pozemkových úprav na trh s pôdou. In Ekonomika poľnohospodárstva. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2016. ISSN 1338-6336, 2016, roč. 16, č. 2, s. 22-43 online.
  článok

  článok

 9. SOLILOVÁ, Veronika - NERUDOVÁ, Danuše. Návrh bezpečných přístavů v oblasti převodních cen pro malé a střední podniky. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2016. ISSN 0032-3233, 2016, roč. 64, č. 5, s. 559-572.
  článok

  článok

 10. KRIS, Richard. Ceny komodít zažili pád. In Tovar & Predaj : časopis pre obchod s rýchloobrátkovým a spotrebným tovarom. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2016. ISSN 1805-0549, marec-apríl 2016, roč. 6, č. 28, s. 12.
  článok

  článok