Výsledky vyhľadávania

 1. KUFELOVÁ, Iveta. Ceny a cenové rozhodovanie : zbierka. Recenzovali: Eleonora Fendeková, Veronika Miťková. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 120 s. [5,56 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-696-2. [Počet ex. : 15, z toho voľných 10, prezenčne 3]

 2. STANOVÁ, Barbora. Vzájomný vzťah medzi cenami ropy a zemného plynu. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2016. ISSN 1335-0900, Október 2016, roč. 24, č. 5, s. 11-14.
  článok

  článok


 3. HUDCOVSKÝ, Martin. Cenový vývoj. In Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2015 a výhľad do roku 2017. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2016. ISBN 978-80-7144-261-5, s. 57-67 [0,56 AH].
  článok

  článok


 4. LIPIANSKA, Júlia. Metódy merania vývoja spotrebiteľských cien a ich využitie v spotrebiteľskom vzdelávaní SR. In Gramotný spotrebiteľ : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4297-5, s. 79-94 online. VEGA 1/0178/14.
  článok

  článok


 5. SOLILOVÁ, Veronika - NERUDOVÁ, Danuše. Návrh bezpečných přístavů v oblasti převodních cen pro malé a střední podniky. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2016. ISSN 0032-3233, 2016, roč. 64, č. 5, s. 559-572.
  článok

  článok


 6. BOŽÍK, Marian. Analýza agropotravinovej vertikály z hľadiska transmisie cien poľnohospodárskych komodít do cien potravinárskych výrobkov a spotrebiteľských cien. In Ekonomika poľnohospodárstva [elektronický zdroj]. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2016. ISSN 1338-6336, 2016, roč. 16, č. 1, s. 27-44 online.
  článok

  článok


 7. BUDAY, Štefan - GRAUSOVÁ, Gabriela - BUDAY, Michal. Transakcie s poľnohospodárskou pôdou v roku 2014 a vplyv pozemkových úprav na trh s pôdou. In Ekonomika poľnohospodárstva [elektronický zdroj]. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2016. ISSN 1338-6336, 2016, roč. 16, č. 2, s. 22-43 online.
  článok

  článok


 8. KRIS, Richard. Ceny komodít zažili pád. In Tovar & Predaj : časopis pre obchod s rýchloobrátkovým a spotrebným tovarom. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2016. ISSN 1805-0549, marec-apríl 2016, roč. 6, č. 28, s. 12.
  článok

  článok


 9. LIPIANSKA, Júlia - HASPROVÁ, Mária. Cenové rozhodovanie v marketingu : praktikum. Recenzenti: Štefan Žák, Gabriela Pajtinková - Bartáková. [2. preprac. vyd.]. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 134 s. [6,59 AH]. ISBN 978-80-225-4255-5. [Počet ex. : 12, z toho voľných 7, prezenčne 3]

 10. KARMAŽIN, Branislav. Ceny nespracovaných potravín a ich vplyv na spomalenie inflácie od roku 2013. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2015. ISSN 1335-0900, November 2015, roč. 23, č. 9, s. 7-11.
  článok

  článok