Výsledky vyhľadávania

 1. KITA, Pavol - KONŠTIAK, Pavol. Prístupy k ponuke ako východisku predaja. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2014 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3931-9, s. 169-180 CD-ROM.
  článok

  článok

 2. ČIHOVSKÁ, Viera. Diferenciácia ponuky na trhu. In Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3032-3, s. 92-97.
  článok

  článok

 3. KITA, Jaroslav. Ponuka priemyselných podnikov a predaj. In Nové prístupy k riadeniu ponuky priemyselných podnikov : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3054-5, s. 45-58.
  článok

  článok

 4. KITA, Jaroslav. Vybrané otázky ponuky priemyselných podnikov. In Aktuálne výzvy marketingu a ich uplatnenie v praxi : vedecké state : [zborník] : medzinárodné vedecké podujatie, 15.10.2010 v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3037-8, s. 26-33. VEGA 1/0228/08.
  článok

  článok

 5. KITA, Jaroslav - KITA, Pavol. Ponuka a prístupy marketingu k ponuke. In Prístupy k ponuke podnikov v podmienkach trvalo udržateľného rozvoja : odborná monografia odborných prác projektu VEGA 1/0228/08. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2756-9, s. 48-92.
  článok

  článok

 6. KITA, Jaroslav et al. La valeur de l´offre pour une meilleure maîtrise de la relation durable client fournisseur sur le marché industriel des entreprises slovaques. In Les défis du développment durable: politiques industrielles et commerciales dans l'Union Européenne : monographie sous rédaction de Claude Martin et Jaroslav Kita. - Bratislava : Édition EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2801-6, s. 312-321. VEGA 1/0228/08.
  článok

  článok

 7. KITA, Pavol - REIFF, Marian. Riadenie ponuky. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2007. ISSN 1336-3514, 2007, roč. 5, č. 2, s. 202-221.
  článok

  článok

 8. FENDEKOVÁ, Eleonora. Oligopoly v odvetví. 2. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2005. 217 s. ISBN 80-225-1995-2. [Počet ex. : 20, z toho voľných 19, prezenčne 1]
 9. FENDEKOVÁ, Eleonora. Oligopoly v odvetví. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2003. 217 s. ISBN 80-225-1690-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 10. KRIŽANOVÁ, Anna. Ponuková stratégia a taktika podniku cestnej dopravy. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2002. ISSN 1211-5622, 2002, roč. 13, č. 2, s. 21-23.
  článok

  článok