Výsledky vyhľadávania

 1. Journal of Monetary Economics. - Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Index Copernicus. Amsterdam : Elsevier Publishing Comp. 8x ročne. ISSN 0304-3932. Dostupné na : https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-monetary-economics
  časopis

  časopis

 2. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta - KUBÍKOVÁ, Zuzana. Causal Links between Foreign Direct Investments and Innovation Performance. Reviewers: Marijana Ćurak, Bożena Frączek, Petr Suchánek. 1st Edition. Wambeek : EuroScientia vzw, 2019. 116 s. [6,2 AH]. VEGA 1/0842/17. ISBN 978-90-828093-0-5.
 3. SOBKOVÁ, Martina. Objem čínskych investic i nadále pokulhává. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 1, s. 18-20.
  článok

  článok

 4. KERBČÁROVÁ, Daniela. Priame zahraničné investovanie v kontexte ekonomických aspektov riadenia ľudských zdrojov : dizertačná práca. Školiteľ: Aneta Bobenič Hintošová. Košice, 2017. 131 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. KUBÍKOVÁ, Zuzana. Inovačná aktivita podnikov v kontexte priamych zahraničných investícií : dizertačná práca. Školiteľ: Aneta Bobenič Hintošová. Košice, 2017. 139 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. FIEDOR, Paweł - LAPSCHIES, Sarah - ORSZÁGHOVÁ, Lucia. Networks of Counterparties in the Centrally Cleared EU-Wide Interest Rate Derivatives Market [elektronický zdroj]. [1st edition]. Frankfurt am Main : European Systemic Risk Board, 2017. online 67 s. [3,44 AH]. Working Paper Series, No 54/September 2017. ISBN 978-92-95210-41-7. ISSN 2467-0677.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. SKÁČIKOVÁ, Tatiana. Vývoj platobnej bilancie Francúzska. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie. - Bratislava : Fin Star, 2016. ISSN 1339-5416, December 2016, roč. 3, č. 12, s. 1-9.
  článok

  článok

 8. SALAYOVÁ, Andrea - SERHANOVÁ, Christine. Tendencie na medzinárodných OTC devízových trhoch. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie. - Bratislava : Fin Star, 2016. ISSN 1339-5416, November 2016, roč. 3, č. 11, s. 1-14 online.
  článok

  článok

 9. MAKAROVÁ, Xénia. Prieskumy odhaľujú bariéry pre investorov. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 1. septembra 2016, roč. 26, č. 35, s. 58-60.
  článok

  článok

 10. Firmy z krajiny draka hľadajú lokálnych partnerov. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 24. marca 2016, roč. 26, č. 12, s. 46-47.
  článok

  článok