Výsledky vyhľadávania

 1. JAŠUREK, Igor - ŠIPIKAL, Miroslav. Politika súdržnosti Európskej únie. Recenzenti: Peter Pisár, Valéria Némethová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 130 s. [7,86 AH]. ISBN 978-80-225-4822-9.
 2. European Urban and Regional Studies [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, 2017-, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Index Copernicus. London : Sage Publications Ltd. 4x ročne. Dostupné na : <http://journals.sagepub.com/loi/eura> ISSN 1461-7145.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 3. BARINKOVÁ, Natália. Postavenie Strednej Ázie v zahraničnoobchodných vzťahoch Slovenska a možnosti podpory exportu na ázijské trhy – na príklade konkrétnej krajiny : dizertačná práca. Školiteľ: Elena Kašťáková. Bratislava, 2021. 139 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. Aspen Review : Central Europe. - Registrovaný: Index Copernicus. Praha : Aspen institute Prague. 4x ročne. ISSN 1805-6806. Dostupné na : https://www.aspen.review/aspen-review/
  časopis

  časopis

 5. Panorama : Focusing on European Regional and Urban Policy. Luxembourg : Publications Office of the European Union. 4x ročne. ISSN 1608-389X. Dostupné na : http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/panorama-magazine/
  časopis

  časopis

 6. Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable : International Scientific Journal [elektronický zdroj]. - Spracovnaý v EKO-INDEX, Registrovaný: Index Copernicus, Registrovaný: Erihplus. Nitra : Slovak University of Agriculture in Nitra. 2x ročne. Dostupné na : <http://vua.uniag.sk/journal> ISSN 1339-3367.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 7. BAYAR, Yilmaz. Handbook of Research on Social and Economic Development in the European Union. Hershey : IGI Global, 2020. 614 s. Advances in Finance, Accounting, and Economics (AFAE). ISBN 9781799811886. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Aktuálne otázky vplyvu Eurázijskej hospodárskej únie na obchodnoekonomické vzťahy EÚ : (s implikáciami pre SR). Elena Kašťáková a kolektív. 1.vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. CD-ROM 99 s. [6,93 AH]. VEGA 1/0039/20. ISBN 978-80-225-4770-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. Joint Research Centre: Annual Report 2019 : The European Commission's Science and Knowledge Service. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2020. 85 s. ISBN 978-92-76-14137-2. ISSN 0376-5482. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. The Proceedings of the Model Conference 2020. 1st Edition. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 98 s. ISBN 978-80-225-4715-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]