Výsledky vyhľadávania

 1. PRESSBURG, Adrian Peter. Európa hľadá cestu do budúcnosti. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 16. marca 2017, roč. 27, č. 11, s. 48-50.
  článok

  článok


 2. Lívia Vašáková: Únia je ľahkým terčom populistov. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 16. marca 2017, roč. 27, č. 11, s. 26-29.
  článok

  článok


 3. Predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade EÚ vo svetle legislatívnych iniciatív v oblasti finančného trhu. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2017. ISSN 1335-0900, Február 2017, roč. 25, č. 1, s. 3-5.
  článok

  článok


 4. Cross-border co-operation and policy networks in West Africa. Paris : OECD, 2017. 220 s. West african studies. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/development/cross-border-co-operation-and-policy-networks-in-west-africa_9789264265875-en> ISBN 978-92-64-26576-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. Methodology for assessing the implementation of the G20/OECD principles of corporate governance. Paris : OECD, 2017. 159 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/methodology-for-assessing-the-implementation-of-the-g20-oecd-principles-of-corporate-governance_9789264269965-en> ISBN 978-92-64-26966-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. OECD development co-operation peer reviews: Poland 2017. Paris : OECD, 2017. 104 s. OECD development co-operation peer reviews. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/development/oecd-development-co-operation-peer-reviews-poland-2017_9789264268869-en> ISBN 978-92-64-26883-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília. Využívanie fondov Európskej únie Slovenskou republikou v predchádzajúcom programovom období : habilitačná prednáška : študijný odbor: Ekonomika a manažment podniku. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 39 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]

 8. HALAŠOVÁ, Darina. Analýza lexiky používanej v hospodárskych vzťahoch krajín Európskej únie : dizertačná práca. Školiteľ: Marta Grossmanová. Bratislava, 2017. 138 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 9. PROCHÁZKA, Petr - ZAMRAZILOVÁ, Eva. Finanční nástroje kohezní politiky, efekty vytěsnování a multiplikace. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 2, s. 24-27.
  článok

  článok


 10. OECD observer. Paris : OECD. 4x ročne. ISSN 0029-7054. Dostupné na : http://www.oecdobserver.org
  časopis

  časopis