Výsledky vyhľadávania

 1. PRESSBURG, Adrian Peter. Európa hľadá cestu do budúcnosti. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 16. marca 2017, roč. 27, č. 11, s. 48-50.
  článok

  článok


 2. Lívia Vašáková: Únia je ľahkým terčom populistov. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 16. marca 2017, roč. 27, č. 11, s. 26-29.
  článok

  článok


 3. Predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade EÚ vo svetle legislatívnych iniciatív v oblasti finančného trhu. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2017. ISSN 1335-0900, Február 2017, roč. 25, č. 1, s. 3-5.
  článok

  článok


 4. PROCHÁZKA, Petr - ZAMRAZILOVÁ, Eva. Finanční nástroje kohezní politiky, efekty vytěsnování a multiplikace. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 2, s. 24-27.
  článok

  článok


 5. ZBOŘIL, Josef. EU se "Zimním balíčkem" – přežije energetika rok 2020? In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Mečeříž 203 : PRO-ENERGY magazín, 2017. ISSN 1802-4599, 2017, roč. 11, č. 1, s. 16-17.
  článok

  článok


 6. GOMBÍK, Pavel. OZE v energetickej stratégii SR a EÚ. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Mečeříž 203 : PRO-ENERGY magazín, 2017. ISSN 1802-4599, 2017, roč. 11, č. 1, s. 52-53.
  článok

  článok


 7. VRAVEC, Ján. Analýza vybraných ekonomických aspektov odchodu Veľkej Británie z Európskej únie. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal [elektronický zdroj]. - Bratislava : Derivát, 2017. ISSN 1336-5711, 2017, roč. 14, č. 1, s. 1-7.
  článok

  článok


 8. DUJAVA, Daniel. Limity konvergencie nových členských štátov Európskej únie. Recenzenti: Ján Lisý, Menbere Workie Tiruneh, Martin Lábaj. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 106 s. [6,9 AH]. VEGA 1/0246/16. ISBN 978-80-225-4441-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 9. Evropská unie v nových podmínkách: kam směřuje její vývoj?. Vědeckopopularizační konference. Evropská unie v nových podmínkách: kam směřuje její vývoj? : souhrnná publikace z vědeckopopularizační konference realizované v rámci projektu. Praha : NEWTON College : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, 2017. 109 s. ISBN 978-80-87764-08-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. Aspen review : Central Europe. Praha : Aspen institute Prague. 4x ročne. ISSN 1805-6806
  časopis

  časopis