Výsledky vyhľadávania

 1. Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism. International Scientific Conference. Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism : Proceedings of the 6th International Scientific Conference, October 17 - 18, 2019 (Mojmírovce, Slovak Republic). Compiled by: Peter Červenka, Ivan Hlavatý, Oľga Škvarčeková (zostavovatelia). 1st Edition. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. CD-ROM 507 s. [43,92 AH]. ISBN 978-80-225-4646-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. Global Business Practices: Communication, Leadership, Negotiations and Ethics. Reviewers: Radoslav Štefančík, Tompos Anikó. 1st edition. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2018. 256 s. Probleme und Chancen der Globalisierung, Band 12. ISBN 978-3-339-10052-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. PROCHÁZKOVÁ, Katarína - BEDNÁR, Richard. Medzinárodný manažment a medzinárodné podnikanie : základy teórie a prípadové štúdie. Recenzenti: Katarína Remeňová, Katarína Chomová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 215 s. [13,63 AH]. ISBN 978-80-225-4495-5. [Počet ex. : 12, z toho voľných 1, prezenčne 4]
 4. ĎURČÁK, Matúš - KRIŠTOF, Marek. Potenciál spoločného podnikania spoločností Apple a Tesla Motors. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2017. ISSN 1335-5813, 2017, roč. 17, č. 1, s. 24-26.
  článok

  článok

 5. BEDDI, Hanane - NIVOIX, Sophie. Management international. Paris : Vuibert, 2017. 217 s. ISBN 978-2-311-40397-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. DERESKY, Helen. International Management : Managing Across Borders and Cultures: Text and Cases. 9th Edition. Harlow : PEARSON, 2017. 500 s. ISBN 978-1-292-15353-7. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]
 7. TARIŠKOVÁ, Natália. Current cross-cultural management issues. In Ekonomika, financie a manažment podniku X. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4279-1, s. 463-477 CD-ROM.
  článok

  článok

 8. KRAJŇÁKOVÁ, Emília. Vznik a fungovanie klastrov v rozličných regiónoch sveta. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2016. ISSN 1336-3727, 2016, roč. 14, č. 3, s. 31-42.
  článok

  článok

 9. HLUŠKOVÁ, Tatiana. Process of international joint venture creation (example of Slovak-foreign joint ventures). In International conference on management : trends of management in the contemporary society. Conference. International conference on management : trends of management in the contemporary society : conference proceedings : Brno, June 9th-10th 2016. - Brno : Mendel University in Brno, 2016. ISBN 978-80-7509-451-3, pp. 291-294.
  článok

  článok

 10. HLUŠKOVÁ, Tatiana. Partnership in Slovak-foreign joint ventures. In Management trends into turbulent environment : [proceedings]. - Brno : Mendel University in Brno, 2016. ISBN 978-80-7509-449-0, pp. 148-156 online.
  článok

  článok