Výsledky vyhľadávania

 1. LASÁK, Jan. Zákon o nabídkách převzetí : komentář. Praha : Wolters Kluwer ČR, 680 s. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7357-888-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. Societas et iurisprudentia : medzinárodný internetový vedecký časopis [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave. 4x ročne. Dostupné na : <http://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/kontakt-na-casopis.html> ISSN 1339-5467.
  elektronický časopis

  elektronický časopis


 3. IVANOVÁ, Eva. Problém rodovej rovnosti v ekonomickej diplomacii : dizertačná práca. Školiteľ: Marta Zágoršeková. Bratislava, 2017. 131 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 4. ROSPUTINSKÝ, Peter. Praktikum z diplomatického práva a konzulárneho práva. 2. rozšírené a aktualizované vydanie. Bratislava : PAMIKO, 2017. 189 s. ISBN 978-80-85660-13-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. KLENKA, Michal. Legal aspects of targeted killing using drones. In Revista Moldoveneascã de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. - Kišinev : RMDIRI, 2017. ISSN 1857-1999, 2017, vol. 12, nr. 1, s. 128-141 online.
  článok

  článok


 6. Judikatúra Súdneho dvora EÚ : za rok 2016 : vo veciach dane z pridanej hodnoty. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 220 s. ISBN 978-80-8168-680-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 7. Ľudské práva : interdisciplinárna príručka. Editori: Arnd Pollmann, Georg Lohmann. 1. vydanie. Bratislava : Kalligram, 2017. 560 s. ISBN 978-80-8101-960-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. Slovak Yearbook of International Law. Volume VII. Reviewers: Peter Klanduch ... [et al.]. 1st Edition. Bratislava : Slovak Society of International Law, 2017. [124 s.]. ISBN 978-80-89640-06-5. ISSN 1338-3752.
  kniha

  kniha


 9. FUNTA, Rastislav. Treuerabatte im Wettbewerbsrecht. 1. Aufl. Brno : MSD, 2017. 130 s. ISBN 978-80-7392-277-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. FUNTA, Rastislav. Analýza vernostných zliav v súťažnom práve. 1. vyd. Bratislava : IRIS, 2017. [151+151] s. ISBN 978-80-8200-004-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]