Výsledky vyhľadávania

 1. LASÁK, Jan. Zákon o nabídkách převzetí : komentář. Praha : Wolters Kluwer ČR, 680 s. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7357-888-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. Societas et iurisprudentia : medzinárodný internetový vedecký časopis [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave. 4x ročne. Dostupné na : <http://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/kontakt-na-casopis.html> ISSN 1339-5467.
  elektronický časopis

  elektronický časopis


 3. PETERNEL, Ivona. Economic Diplomacy. Concept for Economic Prosperity in Croatia : dizertačná práca. Školiteľ: Martin Grešš. Bratislava, 2018. 129 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 4. Handbook on European Non-discrimination Law : 2018 Edition. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2018. 295 s. Dostupné na : <https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/494aec98-2803-11e8-ac73-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-87586555> ISBN 978-92-871-9851-8. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]

 5. DIR, I. Ju. et al. Systema zachystu prav ljudyny v Ukrajini u ramkach Rady Evropy : monografija. Recenzenti: D. M. Belov, V. M. Bedik. Užgorod : Poligrafcentr LIRA, 2018. 370 s. ISBN 978-617-596-276-3.

 6. MAGUROVÁ, Hana - MAGUROVÁ, Zuzana. Prínos ľudskoprávnych dokumentov a dohovorov k riešeniu problematiky násilia páchaného na ženách : prehľadová štúdia. 1. vydanie. Bratislava : Možnosť voľby, 2018. online [34 s.] [46 NS].
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 7. MAGUROVÁ, Zuzana - MAGUROVÁ, Hana. Ochrana sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv žien v kontexte ľudskoprávnych štandardov : prehľadová štúdia. 1. vydanie. Bratislava : Možnosť voľby, 2018. online 39 s. [46 NS].
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 8. MRÁZ, Stanislav - BROCKOVÁ, Katarína. Medzinárodné právo verejné : (všeobecná časť). Recenzenti: Jozef Králik, Vladlena Lisenko, Ján Reken. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. [248 s.] [17,34 AH]. ISBN 978-80-225-4599-0.

 9. IVANOVÁ, Eva. Problém rodovej rovnosti v ekonomickej diplomacii : dizertačná práca. Školiteľ: Marta Zágoršeková. Bratislava, 2017. 131 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 10. ROSPUTINSKÝ, Peter. Praktikum z diplomatického práva a konzulárneho práva. 2. rozšírené a aktualizované vydanie. Bratislava : PAMIKO, 2017. 189 s. ISBN 978-80-85660-13-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]