Výsledky vyhľadávania

 1. PETKOVÁ, Zuzana - MIRCEA, Marian. Rumuni proti korupcii. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 16. februára 2017, roč. 27, č. 7, s. 42-45.
  článok

  článok


 2. HRAŠKOVÁ, Dagmar. Register partnerov verejného sektora. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 3-4, s. 89-91.
  článok

  článok


 3. TRIZULIAK, Tibor. Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1335-1583, 2017, roč. 22, č. 4, s. 40-89.
  článok

  článok


 4. MEKYŇOVÁ, Júlia. Špióni 21. storočia. In Profit. - Bratislava : PETIT PRESS, 2016. ISSN 1335-4620, 21. septembra 2016, roč. 24, č. 19, s. 54-55.
  článok

  článok


 5. Na čo sú nám policajti s nadšením zarytých ekológov. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 14. júla 2016, roč. 26, č. 28, s. 44-47.
  článok

  článok


 6. ŽITŇANSKÝ, Eduard. Čo zaberie na nepoctivé firmy. In Profit. - Bratislava : PETIT PRESS, 2016. ISSN 1335-4620, 25. mája 2016, roč. 24, č. 11, s. 24-26.
  článok

  článok


 7. KMEŤOVÁ, Oľga. Čo prinesie nový zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb do zodpovednosti pri podnikaní? In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2016. ISSN 1335-9746, 1/2016, roč. 15, č. 35, s. 84-96.
  článok

  článok


 8. PYTEĽOVÁ, Klaudia. Afrika a Medzinárodný trestný súd. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2016 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4281-4, s. 285-291 CD-ROM.
  článok

  článok


 9. STARÍČKOVÁ, Zuzana. Charakteristika vybraných foriem podvodov a protiprávneho konania v podnikovej praxi. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal [elektronický zdroj]. - Bratislava : Derivát, 2016. ISSN 1336-5711, 2016, roč. 13, č. 3, s. 1-12 online.
  článok

  článok


 10. HAJNÍKOVÁ, Tatiana. Akčný plán projektu BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) ako súčasť protikorupčných opatrení v Slovenskej republike a v rámci EU. In Ekonomika, financie a manažment podniku X. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4279-1, s. 171-178 CD-ROM.
  článok

  článok