Výsledky vyhľadávania

 1. PETKOVÁ, Zuzana - MIRCEA, Marian. Rumuni proti korupcii. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 16. februára 2017, roč. 27, č. 7, s. 42-45.
  článok

  článok


 2. TRIZULIAK, Tibor. Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1335-1583, 2017, roč. 22, č. 4, s. 40-89.
  článok

  článok


 3. HRAŠKOVÁ, Dagmar. Register partnerov verejného sektora. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 3-4, s. 89-91.
  článok

  článok


 4. MEKYŇOVÁ, Júlia. Špióni 21. storočia. In Profit. - Bratislava : PETIT PRESS, 2016. ISSN 1335-4620, 21. septembra 2016, roč. 24, č. 19, s. 54-55.
  článok

  článok


 5. Na čo sú nám policajti s nadšením zarytých ekológov. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 14. júla 2016, roč. 26, č. 28, s. 44-47.
  článok

  článok


 6. ŽITŇANSKÝ, Eduard. Čo zaberie na nepoctivé firmy. In Profit. - Bratislava : PETIT PRESS, 2016. ISSN 1335-4620, 25. mája 2016, roč. 24, č. 11, s. 24-26.
  článok

  článok


 7. BERKOVÁ, Andrea. Trestná zodpovednosť právnických osôb. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1335-1583, 2016, roč. 21, č. 9, s. 220-296.
  článok

  článok


 8. DURKOŠOVÁ, Mária. Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1336-426X, 2016, roč. 13, č. 6, s. 48-62.
  článok

  článok


 9. ROSOVÁ, Natálie. Whistleblowing jako jedna z možností bank, jak předcházet trestné činnosti. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2016. ISSN 1212-4273, 2016, roč. 23, č. 4.
  článok

  článok


 10. KURILOVSKÁ, Lucia - ŠIŠULÁK, Stanislav. Extrémistická scéna v Slovenskej republike a súčasné trendy. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2016. ISSN 0032-6984, 2016, roč. 99, č. 5, s. 401-420.
  článok

  článok