Výsledky vyhľadávania

 1. Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Spracovaný v EKO-INDEX. Žilina : Poradca. 12x ročne. ISSN 1337-060X. Dostupné na : http://www.poradca.sk
  časopis

  časopis


 2. Priemyslu nezdražia ľudí len vyššie mzdy. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2017. ISSN 1336-9857, Mar 2017, č. 2-3, s. 50-53.
  článok

  článok


 3. ĎURKOVÁ, Klára. Pracovný čas v doprave so zameraním na cestnú dopravu. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1335-1508, 2017, č. 1, s. 43-53.
  článok

  článok


 4. MIČUDOVÁ, Tatiana. Delené pracovné miesto (job sharing). In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1335-1508, 2017, č. 1, s. 80-87.
  článok

  článok


 5. OLŠOVSKÁ, Andrea. Pracovný pomer. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2017. 199 s. ISBN 978-80-7552-946-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. Francie: nový zákonník práce umožňuje být offline. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : People management forum, 2017. ISSN 1212-690X, 2017, č. 1, s. 12.
  článok

  článok


 7. MINKOVÁ, Ľuboslava. Zvýšenie súm stravného pri tuzemskej pracovnej ceste a jeho dosah v praxi. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1335-1508, 2017, č. 4-5, s. 129-137.
  článok

  článok


 8. Zákon o cestovných náhradách : (s komentárom s účinnosťou od 1.12.2016 na základe opatrenia č. 309/2016 Z. z.). In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1335-1508, 2017, č. 4-5, s. 32-86.
  článok

  článok


 9. HRTÁNEK, Ladislav. Domácka práca a telepráca výhoda či nevýhoda? In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 2, s. 13-16.
  článok

  článok


 10. HRTÁNEK, Ladislav. Konto pracovného času. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 2, s. 17-20.
  článok

  článok