Výsledky vyhľadávania

 1. Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Spracovaný v EKO-INDEX. Žilina : Poradca. 12x ročne. ISSN 1337-060X. Dostupné na : http://www.poradca.sk
  časopis

  časopis

 2. BARANCOVÁ, Helena. Zamestnanec - zamestnávateľ a konatelia s.r.o. Recenzeti: Ján Matlák, Mária Rybárová. 1. vydanie. Bratislava : Sprint 2, 2018. 154 s. Juristika. VEGA 1/0203/16. ISBN 978-80-89710-38-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. BARANCOVÁ, Helena. Zamestnanec, štatutár a spoločník v pracovnom práve. Recenzeti: Ján Matlák, Mária Rybárová. 1. vydanie. Praha : Leges, 2018. 136 s. Teoretik. ISBN 978-80-7502-300-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Priemyslu nezdražia ľudí len vyššie mzdy. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2017. ISSN 1336-9857, Mar 2017, č. 2-3, s. 50-53.
  článok

  článok

 5. BERKOVÁ, Andrea. Inšpekcia práce s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1335-1583, 2017, roč. 22, č. 3, s. 4-91.
  článok

  článok

 6. MATULKOVÁ, Mariana. BOZP platí pre každého. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1335-1583, 2017, roč. 22, č. 3, s. 153-209.
  článok

  článok

 7. ĎURKOVÁ, Klára. Pracovný čas v doprave so zameraním na cestnú dopravu. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1335-1508, 2017, č. 1, s. 43-53.
  článok

  článok

 8. MIČUDOVÁ, Tatiana. Delené pracovné miesto (job sharing). In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1335-1508, 2017, č. 1, s. 80-87.
  článok

  článok

 9. MINKOVÁ, Ľuboslava. Zvýšenie súm stravného pri tuzemskej pracovnej ceste a jeho dosah v praxi. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1335-1508, 2017, č. 4-5, s. 129-137.
  článok

  článok

 10. Zákon o cestovných náhradách : (s komentárom s účinnosťou od 1.12.2016 na základe opatrenia č. 309/2016 Z. z.). In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1335-1508, 2017, č. 4-5, s. 32-86.
  článok

  článok