Výsledky vyhľadávania

 1. Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Spracovaný v EKO-INDEX. Žilina : Poradca. 12x ročne. ISSN 1337-060X. Dostupné na : http://www.poradca.sk
  časopis

  časopis

 2. BARANCOVÁ, Helena. Teoretické a praktické súvislosti pracovného práva Európskej únie. Recenzenti: Viera Štangová, Mária Rybárová. Bratislava : Sprint 2, 2019. 668 s. Juristika. ISBN 9788089710256. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. BARANCOVÁ, Helena et al. Slovenské pracovné právo. Recenzenti: Ján Matlák, Viktor Križan. 1. vydanie. Bratislava : Sprint 2, 2019. 663 s. Juristika. ISBN 978-80-89710-48-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. BARANCOVÁ, Helena. Zamestnanec, štatutár a spoločník v pracovnom práve. Recenzeti: Ján Matlák, Mária Rybárová. 1. vydanie. Praha : Leges, 2018. 136 s. Teoretik. ISBN 978-80-7502-300-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. BARANCOVÁ, Helena. Zamestnanec - zamestnávateľ a konatelia s.r.o. Recenzeti: Ján Matlák, Mária Rybárová. 1. vydanie. Bratislava : Sprint 2, 2018. 154 s. Juristika. VEGA 1/0203/16. ISBN 978-80-89710-38-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. ŠVEC, Marek - DROBNÝ, Michal - SZABÓOVÁ, Tímea. Vzory zmlúv a podaní z pracovného práva. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 635 s. ISBN 978-80-8168-756-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. TOMAN, Jozef. Pracovný čas : pracovný čas a doba odpočinku : varianty pracovných režimov : harmonogram pracovných zmien a druhy pracovných zmien : rovnomerné a nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času, konto pracovného času : nočná práca, domácka práca a telepráca : pružný pracovný čas : pracovná pohotovosť : práca nadčas. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 219 s. ISBN 978-80-8168-794-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. ILLÁŠOVÁ, Milada. Vzory zmlúv a podaní v pracovnoprávnych vzťahoch. 5. aktualizované a doplnené vydanie. Bratislava : Nová práca, 2018. 512 s. ISBN 978-80-89350-74-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Priemyslu nezdražia ľudí len vyššie mzdy. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2017. ISSN 1336-9857, Mar 2017, č. 2-3, s. 50-53.
  článok

  článok

 10. Zákon o cestovných náhradách : (s komentárom s účinnosťou od 1.12.2016 na základe opatrenia č. 309/2016 Z. z.). In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1335-1508, 2017, č. 4-5, s. 32-86.
  článok

  článok