Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 2220  
Vaša otázka: Systematika = "^351/354^"
 1. ČERNĚNKO, Tomáš et al. Generačná výmena a zabezpečenie poskytovania verejných služieb a správy : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu : číslo projektu: 1/0683/21 : skutočné obdobie riešenia projektu: od 01/2021 do 12/2023. 1. vydanie. [Bratislava], 2024. 14 s. VEGA 1/0683/21.
  kniha

  kniha

 2. ČERNĚNKO, Tomáš. Ekonomika municipalizácie a jej dopady na poskytovanie verejných služieb : habilitačná prednáška : odbor habilitačného konania a inauguračného konania: Národné hospodárstvo. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2024. [80 s.]. ISBN 978-80-225-5149-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 3. ČERNĚNKO, Tomáš. Reforma miestnej samosprávy : argumenty pre reformu. Recenzenti: Elena Žárska, Miriam Šebová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2024. 69 s. ISBN 978-80-225-5145-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 4. Obecné noviny : týždenník miest a obcí : [odborno-metodický týždenník pre komunálnu sféru]. Bratislava : INPROST. 26x ročne. Dostupné na : <www.obecne-noviny.sk> ISSN 1335-650X.
  časopis

  časopis

 5. Verejná správa a spoločnosť : [elektronický vedecký časopis]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus. Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. 2x ročne. ISSN 2453-9236. Dostupné na : http://www.vsas.fvs.upjs.sk
  Verejná správa a spoločnosť

  časopis

 6. Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia, manažment a marketing. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave. 2x ročne. ISSN 1337-2955. Dostupné na : http://www.vsemvs.sk/VedaAVyskum/VedeckyCasopis
  časopis

  časopis

 7. STEJSKAL, Jan et al. Veřejná ekonomie. 1. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2023. 248 s. ISBN 978-80-7676-680-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 8. Public Economics and Administration 2023. International Scientific Conference. Public Economics and Administration 2023 : Proceedings of the 15th International Scientific Conference : 5th September 2023, Ostrava, Czech Republic. 1st Edition. Ostrava : VSB -Technical University of Ostrava, 2023. 395 s. ISBN 978-80-248-4698-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. MURRAY SVIDROŇOVÁ, Mária et al. Príručka spolupráce : príručka spolupráce verejnej správy a mimovládnych neziskových organizácií pri poskytovaní služieb. Recenzentky: Eva Balážová, Mária Milková, Michaela Ďurdíková. 1. vydanie. Bratislava : Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, 2023. 90 s. [4,5 AH]. ISBN 978-80-89051-90-8.
 10. BELVONČÍKOVÁ, Eva et al. Možnosti aplikácie metód a nástrojov "smart governance" na lokálnej a regionálnej úrovni. 1. vydanie. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2023. 175 s. [8,75 AH]. APVV-19-0263. ISBN 978-80-553-4411-9.

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.