Výsledky vyhľadávania

 1. Obecné noviny : týždenník miest a obcí : [odborno-metodický týždenník pre komunálnu sféru]. Bratislava : INPROST. 26x ročne. ISSN 1335-650X.
  časopis

  časopis


 2. BRIESTENSKÝ, Ladislav. Etické kódexy v miestnej samospráve. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1337-7523, 2017, roč. 10, č. 2, s. 5-10.
  článok

  článok


 3. GRAEBER, David. Utopie pravidel : o technologii, stupiditě a skryté přitažlivosti byrokracie. Praha : PROSTOR, 2017. 281 s. ISBN 978-80-7260-352-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. BERKOVÁ, Andrea. Zákon o štátnej službe s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1335-1583, 2017, roč. 22, č. 10, s. 6-256.
  článok

  článok


 5. KONEČNÝ, Peter. Pôsobnosť obce v oblasti športu. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1337-7523, 2017, roč. 10, č. 1, s. 5-7.
  článok

  článok


 6. POLLITT, Christopher - BOUCKAERT, Geert. Public management reform : a comparative analysis - into the age of austerity. 4th ed. Oxford : Oxford University Press, 2017. xix, 388 s. ISBN 978-0-19-879518-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. JOYCE, Paul. Strategic leadership in the public sector. 2nd ed. Abingdon : Routledge, 2017. xii, 344 s. Routledge masters in public management. ISBN 978-1-138-95936-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. Rozvojová spolupráca : bulletin platformy mimovládnych rozvojových organizácií. Bratislava : Platforma mimovládnych rozvojových organizácií. neuvádza sa
  časopis

  časopis


 9. HRONEC, Štefan et al. New public manažment v kontexte poskytovania verejných služieb. Recenzenti: Gabriela Korimová, Jan Stejskal. 1. vyd. Banská Bystrica : BELIANUM, 2017. 347 s. Ekonomická fakulta. VEGA 1/0405/15 0142 V-15-101-04 101312. ISBN 978-80-557-1307-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 10. VITÁLIŠOVÁ, Katarína et al. Verejná politika a úloha občana v nej. Banská Bystrica : BELIANUM, 2017. 165 s. Ekonomická fakulta. ISBN 978-80-557-1248-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]