Výsledky vyhľadávania

 1. OECD Integrity Review of Mexico City : Upgrading the Local Anti-corruption System. Paris : OECD, 2019. 248 s. OECD Public Governance Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-integrity-review-of-mexico-city_9789264306547-en> ISBN 978-92-64-30653-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. Current Trends in Public Sector Research 2019. International Conference. Current Trends in Public Sector Research 2019 : Proceedings of the 23rd International Conference, 24-25 January 2019, (Brno, Czech Republic). Reviewer: Emília Beblavá. 1st Edition. Brno : Masaryk University, 2019. online 260 s. ISBN 978-80-210-9256-3. ISSN 2336-1239.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Public Economics and Administration 2019. International Scientific Conference. Public Economics and Administration 2019 : Book of Abstracts of the 13th International Scientific Conference, September 2019, (Ostrava, Czech Republic). 1st Edition. Ostrava : VSB -Technical University of Ostrava, 2019. [31 s.]. ISBN 978-80-248-4330-8.
 4. Obecné noviny : týždenník miest a obcí : [odborno-metodický týždenník pre komunálnu sféru]. Bratislava : INPROST. 26x ročne. ISSN 1335-650X.
  časopis

  časopis

 5. Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. 2x ročne. ISSN 1335-7182. Dostupné na : http://www.vsas.fvs.upjs.sk
  časopis

  časopis

 6. Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave. 2x ročne. ISSN 1337-2955. Dostupné na : http://www.vsemvs.sk/VedaAVyskum/VedeckyCasopis
  časopis

  časopis

 7. OECD Public Governance Reviews: Paraguay : Pursuing National Development through Integrated Public Governance. Paris : OECD, 2018. 217 s. OECD Public Governance Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-public-governance-reviews-paraguay_9789264301856-en> ISBN 978-92-64-30184-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. SMEs in Public Procurement : Practice and Strategies for Shared Benefits. Paris : OECD, 2018. 225 s. OECD Public Governance Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/smes-in-public-procurement_9789264307476-en> ISBN 978-92-64-30746-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. OECD Integrity Review of Nuevo León, Mexico : Sustaining Integrity Reforms. Paris : OECD, 2018. 235 s. OECD Public Governance Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-integrity-review-of-nuevo-leon-mexico_9789264284463-en> ISBN 978-92-64-20827-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. BARDOVIČ, Jakub et al. Regionálna samospráva na Slovensku optikou verejnej politiky. 1. vydanie. Bratislava : IRIS, 2018. 109 s. ISBN 978-80-8200-022-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]