Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 2214  
Vaša otázka: Systematika = "^351/354^"
 1. Obecné noviny : týždenník miest a obcí : [odborno-metodický týždenník pre komunálnu sféru]. Bratislava : INPROST. 26x ročne. Dostupné na : <www.obecne-noviny.sk> ISSN 1335-650X.
  časopis

  časopis

 2. Teória a prax verejnej správy. Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov 2023. Teória a prax verejnej správy : recenzovaný zborník príspevkov z 8. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov 17. február 2023. 1. vydanie. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2023. 279 s. ISBN 978-80-574-0234-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. VITÁLIŠOVÁ, Katarína - VAŇOVÁ, Anna - SÝKOROVÁ, Katarína. Smart governance v miestnej samospráve - vládnutie s rozumom. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2022. 231 s. ISBN 978-80-557-2029-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. KOLOŠTA, Stanislav. Využitie kompozitných ukazovateľov pri hodnotení verejných politík. 1. vydanie. Banská Bystrica : BELIANUM, 2022. 101 s. ISBN 978-80-557-1953-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 5. Slovak Journal of Public Policy and Public Administration : Scientific Journal [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Trnava : University of Saints Cyril and Methodius in Trnava. Faculty of Social Sciences. 2x ročne. Dostupné na : <http://sjpppa.fsvucm.sk/> ISSN 1339-7826.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 6. DUBCOVÁ, Gabriela - PAĽOVÁ, Radka. Can the Economic Relationship between a Business Entity and a Local Government Be Ethical? : Scientific Monograph. Reviewers: Jiří Hnilica, Viera Marková. 1st Edition. Ljubljana : Verlag Dashöfer, 2022. 101 s. [7,42 AH]. VEGA 1/0836/21, KEGA 019EU-4/2022. ISBN 978-961-6869-70-6.
 7. Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave. 2x ročne. ISSN 1337-2955. Dostupné na : http://www.vsemvs.sk/VedaAVyskum/VedeckyCasopis
  časopis

  časopis

 8. SKORKOVÁ, Zuzana. Súčasný stav byrokracie v podnikoch pôsobiacich na Slovensku : vedecká monografia. Recenzenti: Enikö Korcsmáros, Zdenko Stacho. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2022. CD-ROM 160 s. [8,9 AH]. ISBN 978-80-225-4990-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. Behaviorálna veda v službách verejnej správy: behaviorálne intervencie v praxi. Editori: Matúš Sloboda, Emília Sičáková‑Beblavá, Anetta Čaplánová ; recenzenti: Lucia Mokrá, Kornélia Beličková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. 232 s. [11,6 AH]. APVV-18-0435, VEGA 1/0239/19. ISBN 978-80-225-4983-7. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 3]
 10. DAMAŠKOVÁ, Tatiana. Švedska sociaľno-ekonomična modeľ deržavnoho upravlinnja. Recenzenty: Ľudmila Lipková, Lidiia Karpenko, Anatolii Akhlamov. 1st Edition. Odesa : Institute of Public Service and Management National University ((Odessa Polytechnica)), 2022. 101 s. [4,5 AH]. ISBN 978-617-692-709-9.

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.