Výsledky vyhľadávania

 1. European Journal of Social Work : The International Forum for the Social Professions. London : Taylor & Francis. 6x ročne. ISSN 1369-1457. Dostupné na : http://www.tandfonline.com/pricing/journal/cesw
  časopis

  časopis


 2. Sociální souvislosti aktivního stáří. Igor Tomeš, Kateřina Šámalová (ed.) a kolektiv. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. 254 s. ISBN 978-80-246-3612-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 3. MATLOVIČOVÁ, Iveta. Plnenie povinného podielu zamestnávania občanov so ZP. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 3-4, s. 98-103.
  článok

  článok


 4. TICHÝ, Miroslav. Dávky v hmotnej núdzi. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 2, s. 53-55.
  článok

  článok


 5. DUBCOVÁ, Gabriela - GRANČIČOVÁ, Katarína - GAJDOVÁ, Denisa. Mapping the relevant entities of the social and solidarity economy (SSE) in the Slovak Republic. In Managing and developing human resources 2015 : the academic bridge to HRM practice. International scientific seminar. Managing and developing human resources 2015 - the academic bridge to HRM practice : [proceedings] : international scientific seminar : 26.10.2015, Bratislava, Slovakia. - Frankfurt am Main : Neowiss - Europäischer Wissenschaftsverlag, 2016. ISBN 978-3-945484-12-8, p. 38-48. VEGA 1/0784/15 50%, VEGA 1/0546/15 50%.
  článok

  článok


 6. TICHÝ, Miroslav. Chránená dielňa, chránené pracovisko. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-060X, 2016, roč. 11, č. 6, s. 10-12.
  článok

  článok


 7. FICO, Milan. Determinanty ovplyvňujúce uplatnenie mladých ľudí po odchode z náhradnej inštitucionálnej starostlivosti. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2016. ISSN 1210-1095, 2016, roč. 26, č. 3, s. 100-122.
  článok

  článok


 8. ŽUĽOVÁ, Jana. Zamestnávanie zamestnancov so zdravotným postihnutím. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-060X, 2016, roč. 11, č. 11, s. 17-19.
  článok

  článok


 9. JARINKOVIČOVÁ, Valéria. Dobrovoľníci a daň z príjmov. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1336-426X, 2016, roč. 13, č. 9, s. 22-27.
  článok

  článok


 10. TOPINKA, Daniel. Postoje veřejnosti k domácímu násilí. Jaké inspirace přináší pro sociální práci? In Sociální práce : recenzovaný odborný časopis. - Brno ; Ostrava : Asociace vzdělavatelů v sociální práci : Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě, 2016. ISSN 1213-6204, 2016, roč. 16, č. 6, s. 7-23.
  článok

  článok