Výsledky vyhľadávania

 1. Environment and Development Economics. - Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Index Copernicus, Registrovaný: ErihPlus. New York : Cambridge University Press. 6x ročne. ISSN 1355-770X. Dostupné na : https://www.cambridge.org/core/journals/environment-and-development-economics
  časopis

  časopis

 2. Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV. 4x ročne. ISSN 0044-4863. Dostupné na : https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=journal-list&journal_no=58
  časopis

  časopis

 3. European Journal of Environmental Sciences. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Index Copernicus. Praha : Univerzita Karlova v Praze. Nakladatelství Karolinum. 2x ročne. ISSN 1805-0174. Dostupné na : http://web.natur.cuni.cz/uzp/ejes/index.php/ejes
  časopis

  časopis

 4. MAJERNÍK, Milan - DRÁBIK, Peter - DANESHJO, Naqibullah. Environmentálne manažérstvo v odpadovom hospodárstve. Recenzenti: Ondrej Hronec, Miroslav Badida. 1. vydanie. Košice : Petit, 2020. 218 s. [10,9 AH]. KEGA 026EU-4/2018, KEGA 032EU-4/2020. ISBN 978-80-971555-8-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Východiská pre posudzovanie difúzie a dôsledkov zelených inovácií na trhoch nedokonalej konkurencie : zborník vedeckých prác. Redakčné a zostavovateľské práce: Nora Grisáková, Peter Štetka ; vedeckí recenzenti: Daniela Rybárová, Veronika Miťková. 1. vydanie. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2020. 130 s. [6,51]. VEGA č. 1/0646/20. ISBN 978-80-7556-081-0.
 6. MAJERNÍK, Milan - DRÁBIK, Peter. Udržateľný rozvoj a environment. Recenzenti: Ondrej Hronec, Malgorzata Agnieszka Jarossová. 1. vydanie. Košice : Petit, 2020. 146 s. [5,38 AH]. KEGA 026EU-4/2018. ISBN 978-80-973836-1-9.
 7. Socio-Economic Determinants of Sustainable Consumption and Production : Proceedings of Scientific Papers : VEGA1/0708/20. Daniela Rybárová et al. ; editorial and Compilation Work: Dana Hrušovská. 1st Edition. Brno : Masaryk University Press, 2020. 224 s. [11,2 AH]. VEGA 1/0708/20. ISBN 978-80-210-9705-6.
 8. LESÁKOVÁ, Ľubica et al. Eko-inovácie v činnosti malých a stredných podnikov : obsah, význam a prínosy. Recenzenti: Anna Šatanová, Ján Závadský. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2020. 205 s. VEGA 1/0408/18. ISBN 978-80-557-1822-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Responding to Rising Seas : OECD Country Approaches to Tackling Coastal Risks. Paris : OECD, 2019. 172 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/environment/responding-to-rising-seas_9789264312487-en> ISBN 978-92-64-31247-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. TVIP 2019: Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí. Mezinárodní konference. TVIP 2019: Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí: Odpadové fórum 2019: voda, ovzduší, VaV pro oběhové hospodářství, agrochem 2019 : příspěvky z mezinárodní konference, 19.3.-21.3.2019, (Hustopeče, Česko). 1. vydání. Praha : CEMC - České ekologické manažerské centrum, 2019. online [300 s.]. Dostupné na : <https://www.tretiruka.cz/konference/archiv-tvip-2019/> ISBN 978-80-85990-33-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha