Výsledky vyhľadávania

 1. Responding to Rising Seas : OECD Country Approaches to Tackling Coastal Risks. Paris : OECD, 2019. 172 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/environment/responding-to-rising-seas_9789264312487-en> ISBN 978-92-64-31247-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. OECD Environmental Performance Reviews: Australia 2019. Paris : OECD, 2019. 248 s. OECD Environmental Performance Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/environment/oecd-environmental-performance-reviews-australia-2019_9789264310452-en> ISBN 978-92-64-31044-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. OECD Environmental Performance Reviews: Turkey 2019. Paris : OECD, 2019. 187 s. OECD Environmental Performance Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/environment/oecd-environmental-performance-reviews-turkey-2019_9789264309753-en> ISBN 978-92-64-30974-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. TVIP 2019: Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí. Mezinárodní konference. TVIP 2019: Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí: Odpadové fórum 2019: voda, ovzduší, VaV pro oběhové hospodářství, agrochem 2019 : příspěvky z mezinárodní konference, 19.3.-21.3.2019, (Hustopeče, Česko). 1. vydání. Praha : CEMC - České ekologické manažerské centrum, 2019. online [300 s.]. Dostupné na : <https://www.tretiruka.cz/konference/archiv-tvip-2019/> ISBN 978-80-85990-33-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. Environment and Development Economics. New York : Cambridge University Press. 6x ročne. ISSN 1335-770X. Dostupné na : https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/journals
  časopis

  časopis

 6. Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV. 4x ročne. ISSN 0044-4863. Dostupné na : https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=journal-list&journal_no=58
  časopis

  časopis

 7. European journal of environmental sciences. Praha : Univerzita Karlova v Praze. Nakladatelství Karolinum. 2x ročne. ISSN 1805-0174. Dostupné na : http://web.natur.cuni.cz/uzp/ejes/index.php/ejes
  časopis

  časopis

 8. MAJERNÍK, Milan - CHOVANCOVÁ, Jana. Posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie. Recenzenti: Peter Adamišin, Vojtech Dirner. 1. vydanie. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2019. online 216 s. KEGA 038PU-4/2018. ISBN 978-80-555-2250-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. STRIČÍK, Michal et al. Udržateľné nakladanie s komunálnym odpadom : vedecká monografia. Recenzenti: Milan Majerník, Vojtech Ferencz. 1. vydanie. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2019. 304 s. [13,6 AH]. VEGA 1/0582/17. ISBN 978-80-248-4359-9. [Počet ex. : 5, z toho voľných 2, prezenčne 2]
 10. OECD Green Growth Policy Review of Indonesia 2019. Paris : OECD, 2019. 200 s. OECD Environmental Performance Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/environment/oecd-green-growth-policy-review-of-indonesia-2019_1eee39bc-en> ISBN 978-92-64-42594-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]