Výsledky vyhľadávania

 1. Environment and development economics : published in association with the Beijer Institute of Ecological Economics, Royal Swedish Academy of Sciences. New York : Cambridge University Press. 6x ročne. ISSN 1335-770X
  časopis

  časopis


 2. OECD environmental performance reviews: New Zealand 2017. Paris : OECD, 2017. 250 s. OECD environmental performance reviews. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/environment/oecd-environmental-performance-reviews-new-zealand-2017_9789264268203-en> ISBN 978-92-64-26802-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. OECD environmental performance reviews: Korea 2017. Paris : OECD, 2017. 262 s. OECD environmental performance reviews. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/environment/oecd-environmental-performance-reviews-korea-2017_9789264268265-en> ISBN 978-92-64-26825-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. Mobilising bond markets for a low-carbon transition. Paris : OECD, 2017. 131 s. Green finance and investment. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/environment/mobilising-bond-markets-for-a-low-carbon-transition_9789264272323-en> ISBN 978-92-64-27231-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. Boosting skills for greener jobs in Flanders, Belgium. Paris : OECD, 2017. 108 s. OECD green growth studies. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/employment/boosting-skills-for-greener-jobs-in-flanders-belgium_9789264265264-en> ISBN 978-92-64-26525-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. OECD environmental performance reviews: Estonia 2017. Paris : OECD, 2017. 182 s. OECD environmental performance reviews. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/environment/oecd-environmental-performance-reviews-estonia-2017_9789264268241-en> ISBN 978-92-64-26821-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. The political economy of biodiversity policy reform. Paris : OECD, 2017. 113 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/environment/the-political-economy-of-effective-biodiversity-policy-reform_9789264269545-en> ISBN 978-92-64-26952-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. MACIKOVÁ, Lucia - MARKOVIČ, Peter. Udržateľnosť sustainability podnikania : výzva pre finančný manažment podniku 21. storočia : monografia. Recenzenti: Miroslav Majtán, Elena Fetisovová, Ľudovít Šrenkel. 1. vyd. Bratislava : KARTPRINT, 2017. 133 s. [8,17 AH]. VEGA 1/0066/17, APVV-15-0511. ISBN 978-80-89553-48-8.

 9. DZIURA, Boris. Modrá ekonomika a jej vývojové trendy vo svete, v Európe a na Slovensku v 21. storočí : dizertačná práca. Školiteľ: Ľudmila Lipková. Bratislava, 2017. 125 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 10. BLATNÁ, Dagmar. Analýza indikátoru udržitelného rozvoje v oblasti klimatických změn z hlediska plnění strategie Evropa 2020. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis VŠE. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2017. ISSN 0572-3043, 2017, roč. 25, č. 1, s. 36-50.
  článok

  článok