Výsledky vyhľadávania

 1. Matematika, informační technologie a aplikované vědy. Konference. Matematika, informační technologie a aplikované vědy (MITAV 2018) : [sborník abstraktů : konference : Klub Univerzity obrany v Brně, 14.-15. června 2018]. Recenzenti: Jaromír Baštinec ... [et al.]. 1. vydanie. Brno : Univerzita obrany v Brně, 2018. [68 s.]. ISBN 978-80-7582-040-2.
  kniha

  kniha


 2. MUCHA, Vladimír - PÁLEŠ, Michal. Teória pravdepodobnosti pre ekonómov : s podporou jazyka R. Recenzenti: Jozef Fecenko, Martin Šeleng. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2018. [299 s.] [10 AH]. VEGA 01/0120/18. ISBN 978-80-89962-21-1.

 3. ŠOBA, Oldřich - ŠIRŮČEK, Martin. Finanční matematika v praxi. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha : GRADA Publishing, 2017. 330 s. ISBN 978-80-271-0250-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. CORONIČOVÁ HURAJOVÁ, Jana - HAJDUOVÁ, Zuzana. Matematika 2 v príkladoch. Recenzenti: Mária Timková, Štefan Berežný. 1. vyd. Košice : TypoPress - Tlačiareň, 2017. 122 s. [6,1 AH]. ISBN 978-80-8129-077-0.

 5. GOGA, Marián. Jeho veličenstvo, hlavolam. 1. vyd. Bratislava : DAXE, 2017. 180 s. [9 AH]. ISBN 978-80-89429-57-8.

 6. SIMONKA, Zsolt. [Geogebra v praxi]. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. ISSN 1339-987X, 2016, roč. 14, č. 2, s. 198-199 online. Recenzia na: Geogebra v praxi / Bukor, J. – Csiba, P. – Fehér, Z. – Gunčaga, J. – Jaruska, L. – Velichová, D. - Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2013. ISBN 978-80-8122-067-8.
  článok

  článok


 7. COUFAL, Jan - ŠMEJKALOVÁ, Julie - TOBÍŠEK, Jiří. Projekt matematika VŠEM – lineární algebra. In Ekonomické listy : odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu [elektronický zdroj]. - Praha : Centrum ekonomických studií VŠEM, 2016. ISSN 1804-4166, 2016, roč. 7, č. 3, s. 13-21 online.
  článok

  článok


 8. ŠUMANOVÁ, Radka - JUHÁSZOVÁ, Zuzana. Matice odvodov a ich využitie pre potreby zamestnávateľa. In Grant Journal : vědecký časopis. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2016. ISSN 1805-0638, 2016, roč. 5, č. 1, s. 37-42 online. VEGA 1/0935/16.
  článok

  článok


 9. Mathematical economics. Wroclaw : Department of Mathematics of Wroclaw University of Economics. 1x ročne. ISSN 1733-9707. Dostupné na : http://journal.ue.wroc.pl/index.php
  časopis

  časopis


 10. KADEROVÁ, Andrea et al. Matematika pre 1. ročník : učebný text. Recenzovali: Jozef Fecenko ... [et al.]. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. online [380 s., 19,46 AH]. ISBN 978-80-225-4277-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha