Výsledky vyhľadávania

 1. BAI, Haiyan - CLARK, M.H. Propensity Score Methods and Applications. Thousand Oaks : SAGE, 2019. 117 s. Quantitative Applications in the Social Sciences, 178. ISBN 9781506378053. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 2. AGRESTI, Alan. An Introduction to Categorical Data Analysis. 3rd Edition. Hoboken : WILEY, 2019. 375 s. Wiley Series in Probability and Statistics. ISBN 9781119405269. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. ŠOLTÉS, Erik. Regresná a korelačná analýza : s aplikáciami v softvéri SAS. Recenzovali: Mária Vojtková, Luboš Marek. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2019. 238 s. [13,78 AH]. ISBN 978-80-89962-38-9.
 4. FERNSTAT 2018: F[inance] - E[conomics] - R[egions] - N[otions]. Conference Proceedings. FERNSTAT 2018: F[inance] - E[conomics] - R[egions] - N[otions] : Conference Proceedings, 20 June 2018, (Častá-Papiernička, Slovakia). Reviewers: Mária Kanderová, Alena Kaščáková ... [et al.]. 1st Edition. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2018. 59 s. ISBN 978-80-88946-84-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. World Telecommunication/ICT Indicators Database : Chronological Time Series 1960-2017. 22nd Edition. Geneva : International Telecommunication Union, 2018. USB [x] s. ITU Publications. ISBN 978-92-61-26141-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
 6. Trends in application of statistical methods for quality improvement VIII. (2018). International scientific conference. Trends in application of statistical methods for quality improvement VIII. (2018) : Reviewed Proceedings of Posts From an VIII. International Scientific Conference. 1st Edition. Košice : KKM PHF EU : KIaJK PHF EU, 2018. CD-ROM [189 s.]. ISBN 978-80-225-4604-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  Trends in application of statistical methods for quality improvement VIII. (2018)

  elektronická kniha

 7. ŠUMANOVÁ, Radka. Využitie matematicko-štatistických metód v účtovníctve a audítorstve : dizertačná práca. Školiteľ: Zuzana Juhászová. Bratislava, 2018. 177 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. PECÁKOVÁ, Iva. Statistika v terénních průzkumech. Lektorovali: Petr Hebák, Václav Čermák. 3. přepracované vydání. Praha : Professional Publishing, 2018. 254 s. ISBN 978-80-88260-10-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. DLUHOŠ, Martin. Využitie kvantilovej regresie pri modelovaní cien nehnuteľností : dizertačná práca. Školiteľ: Zuzana Hajduová. Košice, 2018. 127 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. FECENKO, Jozef. Teória pravdepodobnosti II v Maxime. Recenzovali: Anna Starečková, Anna Strešňáková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo Letra Edu, 2018. 193 s. [9,86 AH]. ISBN 978-80-972866-3-7. [Počet ex. : 12, z toho voľných 5, prezenčne 2]