Výsledky vyhľadávania

 1. FECENKO, Jozef. Teória pravdepodobnosti II v Maxime. Recenzovali: Anna Starečková, Anna Strešňáková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo Letra Edu, 2018. 193 s. [9,86 AH]. ISBN 978-80-972866-3-7. [Počet ex. : 12, z toho voľných 10, prezenčne 2]

 2. ŠOLTÉS, Erik et al. Štatistické metódy pre ekonómov : zbierka príkladov. Recenzovali: Eva Sodomová, Soňa Coss. 2. doplnené a prepracované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 362 s. [15,6 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-767-9. [Počet ex. : 16, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 3. Computational and Financial Econometrics (CFE 2017). International conference. Computational and Financial Econometrics (CFE 2017). Computational and Methodological Statistics (CMStatistics 2017) : programme and abstracts : 11th international conference and 10th international conference of the ERCIM (European Research Consortium for Informatics and Mathematics) Working Group : Senate House & Birkbeck University of London, UK, 16 - 18 december 2017 [elektronický zdroj]. 1st edition. [London] : The Elsevier journal, Econometrics and Statistics (EcoSta), 2017. online [254 s.]. ISBN 978-9963-2227-4-2.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 4. MIŠOVIČ, Andrej. Využitie štatistických metód pri realizácii marketingových kampaní : dizertačná práca. Školiteľ: Erik Šoltés. Bratislava, 2017. 131 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 5. VRTÍKOVÁ, Kristína. Analýza dopytu potravinárskych tovarov v SR : dizertačná práca. Školiteľ: Ľubomír Strieška. Bratislava, 2017. 147 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 6. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód. Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód IX. (2017) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencie : 26.-30.6.2017, Košice, Slovenská republika [elektronický zdroj]. Recenzenti: Vincent Jakub, Aneta Bobenič Hintošová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. CD-ROM [135 s.]. ISBN 978-80-225-4447-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 7. SZOMOLÁNYI, Karol - LUKÁČIK, Martin - LUKÁČIKOVÁ, Adriana. Impact of terms-of-trade on Slovakia, the Czech Republic, and Croatia in the short run. In Naše gospodarstvo/Our economy : Journal of Contemporary Issues in Economics and Business. - Maribor : Faculty of economics and Business, 2017. ISSN 0547-3101, 2017, vol. 63, no.1, pp. 3-13. VEGA 1/0444/15.
  článok

  článok


 8. TEREK, Milan. Regional incomes structure analysis based on complex survey data. In APLIMAT 2017. conference on applied mathematics. APLIMAT 2017 : 16th conference on applied mathematics : proceedings : Bratislava, January 31 - February 2, 2017. - Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2017. ISBN 978-80-227-4650-2, pp. 1504-1512. VEGA 1/0092/15.
  článok

  článok


 9. ŽITNÝ, Rastislav et al. DEA method application in selected hotels in the Nitra region. - Registrovaný: Scopus. In APLIMAT 2017. conference on applied mathematics. APLIMAT 2017 : 16th conference on applied mathematics : proceedings : Bratislava, January 31 - February 2, 2017. - Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2017. ISBN 978-80-227-4650-2, pp. 1794-1801. VEGA 1/0067/15.
  článok

  článok


 10. FECENKO, Jozef. Nekonečné rady : (číselné, funkcionálne, maticové) [elektronický zdroj]. Recenzenti: Ľudovít Pinda, Ján Buša. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. online [78 s., 3,67 AH]. ISBN 978-80-225-4387-3.
  Nekonečné rady

  elektronická kniha