Výsledky vyhľadávania

 1. PÁLEŠ, Michal. Využitie simulácií v riadení rizík komerčných poisťovní : študijný odbor: 8 Ekonómia a manažment. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 50 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-4709-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 2. HAINING, Robert P. - LI, Guangquan. Modelling Spatial and Spatial-Temporal Data. Boca Raton : CRC Press/Taylor & Francis Group, 2020. 608 s. Chapman & Hall/CRC: Statistics in the Social and Behavioral Sciences Series. ISBN 978-1-4822-3742-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. PÁLEŠ, Michal. Využitie simulácií v riadení rizík komerčných poisťovní : habilitačná prednáška : študijný odbor: 8 Ekonómia a manažment. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 50 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-25-4709-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
  kniha

  kniha

 4. Handbook of Metaheuristics. 3rd Edition. Cham : Springer, 2019. 604 s. International Series in Operations Research & Management Science, Volume 272. ISBN 978-3-319-91085-7. ISSN 0884-8289. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. RENDER, Barry. Quantitative analysis for management. 13th ed. Harlow : Pearson, 2018. 597 s. ISBN 978-1-292-21765-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. DOMONKOS, Tomáš. Simulácie : vysokoškolské učebné texty. Recenzenti: Nora Grisáková, Filip Ostrihoň. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2018. 80 s. VEGA 1/0340/16, VEGA 2/0158/18. ISBN 978-80-89962-01-3. [Počet ex. : 15, z toho voľných 13, prezenčne 2]
 7. DUJMOVIĆ, Jozo. Soft Computing Evaluation Logic : The LSP Decision Method and Its Applications. Hoboken : Wiley, 2018. 880 s. ISBN 9781119256458. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 8. DANESHJO, Naqibullah - BEKE, Pavol. Determination of diagnostic action intervals for planned interval maintenance. In Advances and trends in engineering sciences and technologies. International conference. Advances and trends in engineering sciences and technologies : proceedings of the International conference on engineering sciences and technologies : Tatranská Štrba, High Tatras mountains, Slovakia, 27-29 May 2015. - London : Taylor & Francis Group, 2016. ISBN 978-1-138-02907-1, p. 257-262. VEGA 1/0582/13.
  článok

  článok

 9. HYRÁNEK, Eduard - GRELL, Michal - NAGY, Ladislav. Model HGN. In VVV – VZDELÁVANIE VEDA VÝSKUM. - Bratislava : Občianske združenie Vzdelávanie–Veda–Výskum, 2016, 2016, p. [1-5] [2 NS] online. VEGA 1/1071/12, VEGA 1/0067/15.
  článok

  článok

 10. PETRÍKOVÁ, Kristína. Ekonomické vs. ekologické ciele v CGE modeli. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2016. ISSN 1336-7420, 2016, roč. 12, č. 1, s. 29-33. VEGA 1/0810/15 "nput‐output analýza Európskej integrácie".
  článok

  článok