Výsledky vyhľadávania

 1. RENDER, Barry. Quantitative analysis for management. 13th ed. Harlow : Pearson, 2018. 597 s. ISBN 978-1-292-21765-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. DOMONKOS, Tomáš. Simulácie : vysokoškolské učebné texty. Recenzenti: Nora Grisáková, Filip Ostrihoň. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2018. 80 s. VEGA 1/0340/16, VEGA 2/0158/18. ISBN 978-80-89962-01-3. [Počet ex. : 15, z toho voľných 13, prezenčne 2]
 3. PETRÍKOVÁ, Kristína. Ekonomické vs. ekologické ciele v CGE modeli. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2016. ISSN 1336-7420, 2016, roč. 12, č. 1, s. 29-33. VEGA 1/0810/15.
  článok

  článok

 4. DANESHJO, Naqibullah - BEKE, Pavol. Determination of diagnostic action intervals for planned interval maintenance. In Advances and trends in engineering sciences and technologies. International conference. Advances and trends in engineering sciences and technologies : proceedings of the International conference on engineering sciences and technologies : Tatranská Štrba, High Tatras mountains, Slovakia, 27-29 May 2015. - London : Taylor & Francis Group, 2016. ISBN 978-1-138-02907-1, p. 257-262. VEGA 1/0582/13.
  článok

  článok

 5. FENDEK, Michal. Optimality conditions of the consumers for the network industries market. - Registrovaný: Web of Science. In Quantitative methods in economics : multiple criteria decision making XVIII. International scientific conference. Quantitative methods in economics : multiple criteria decision making XVIII : proceedings of the [18th] international scientific conference : 25th may - 27th may 2016, Vrátna, Slovakia. - Bratislava : Letra Interactive, 2016. ISBN 978-80-972328-0-1, s. 83-88. VEGA 1/0697/15.
  článok

  článok

 6. FRENSCH, Richard - HANOUSEK, Jan - KOČENDA, Evžen. Trade in parts and components across Europe. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2016. ISSN 0015-1920, 2016, roč. 66, č. 3, s. 236-262.
  článok

  článok

 7. TVRZ, Stanislav - VAŠÍČEK, Osvald. The Great recession in the Non-EMU Visegrád Countries: A Nonlinear DSGE model with time-varying parameters. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2016. ISSN 0015-1920, 2016, roč. 66, č. 3, s. 207-235.
  článok

  článok

 8. Analysis of structural differences and asymmetry of shocks between the Czech Economy and the Euro Area. In Statistika : statistics and economy journal. - Praha : Český statistický úřad, 2016. ISSN 0322-788X, 2016, vol. 96, no. 1, s. 34-49.
  článok

  článok

 9. FURKOVÁ, Andrea - CHOCHOLATÁ, Michaela. Income convergence and R&D spillovers of the EU regions: spatial econometric approach. In Economic challenges in enlarged Europe. International conference. 8th International conference Economic challenges in enlarged Europe : conference CD : June 2016, Tallin, Estonia. - Tallin : Tallin university of technology, 2016. ISSN 2382-6797, p. 1-12 CD-ROM. VEGA 1/0285/14, VEGA 1/0697/15.
  článok

  článok

 10. VETRÁKOVÁ, Milota - MAZÚCHOVÁ, Ľudmila. Model riadenia pracovnej motivácie v hoteloch. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2016. ISSN 0139-8660, 2016, roč. 49, č. 2, s. 68-76.
  článok

  článok