Výsledky vyhľadávania

 1. Aktuálne otázky v manažmente z pohľadu verejného zdravotníctva. Redakčné a zostaviteľské práce: Katarína Trajlínková, Miroslava Seňavová. 1. vydání. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2020. 139 s. ISBN 978-80-7556-064-3.
 2. COSTA-FONT, Joan - TURATI, Gilberto - BATINTI, Alberto. The Political Economy of Health and Healthcare : The Rise of the Patient Citizen. 1st Edition. Cambridge : Cambridge University Press, 2020. 222 s. ISBN 978-1-108-46825-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. SEKELSKÝ, Lukáš et al. Skvalitnenie darcovstva : pre národnú transfúznu službu SR. Recenzenti: Adam Kalužay, Jiří Špalek. 1. vydanie. Bratislava, [2019]. 18 s.
 4. OECD Reviews of Public Health: Chile : A Healthier Tomorrow. Paris : OECD, 2019. 167 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/oecd-reviews-of-public-health-chile_9789264309593-en> ISBN 978-92-64-30956-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. OECD Reviews of Public Health: Japan : A Healthier Tomorrow. Paris : OECD, 2019. 206 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/oecd-reviews-of-public-health-japan_9789264311602-en> ISBN 978-92-64-31159-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Addressing Problematic Opioid Use in OECD Countries. Paris : OECD, 2019. 74 s. OECD Health Policy Studies. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/addressing-problematic-opioid-use-in-oecd-countries_a18286f0-en> ISBN 978-92-64-47426-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Health for Everyone? : Social Inequalities in Health and Health Systems. Paris : OECD, 2019. 187 s. OECD Health Policy Studies. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-for-everyone_3c8385d0-en> ISBN 978-92-64-73160-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. The Heavy Burden of Obesity : The Economics of Prevention. Paris : OECD, 2019. 252 s. OECD Health Policy Studies. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/the-heavy-burden-of-obesity_67450d67-en> ISBN 978-92-64-33004-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. HORVÁTOVÁ, Diana. Zlepšovanie procesov monitorovania kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti vo vybranom zdravotníckom zariadení : dizertačná práca. Školiteľ: Vanda Lieskovská. Košice, 2019. 120 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. GSCHWANDTNER, Michael - FENDEKOVÁ, Eleonora. Impact of regulation on medical device producers : monograph. Recenzenti/Reviewers: Anita Romanová, Karol Achimský, Petr Fiala. 1st edition. Bratislava : KARTPRINT, 2018. 111 s. [5,6 AH]. ISBN 978-80-89553-53-2.