Výsledky vyhľadávania

 1. Aktuálne problémy manažmentu vo verejnom zdravotníctve : recenzovaný zborník vedeckých statí. Redakčné a zostaviteľské práce: Katarína Trajlinková, Miroslava Seňavová. 1. vydanie. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. CD-ROM 163 s. [ITMS 24240120033]. ISBN 978-80-7556-087-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. STEINHAUSER, Dušan. Vplyv pandémie ochorenia Covid-19 na medzinárodný obchod, podnikanie a operačné riziko vo firmách : monografia. Recenzenti: Ľuboš Pavelka, Peter Árendáš, Miroslava Čukanová, Rastislav Martiška. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. CD-ROM 89 s. [6,07 AH]. ISBN 978-80-225-4808-3. [Počet ex. : 5, z toho voľných 2, prezenčne 3]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Hasiči - Spravodajca protipožiarnej ochrany a záchrannej služby. Bratislava : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Prezídium Hasičského a záchranného zboru. Názov do č. 1/2013: Spravodajca - protipožiarna ochrana a záchranná služba. 2x ročne. ISSN 1335-9975
  časopis

  časopis

 4. LIESKOVSKÁ, Vanda - PETROVČIKOVÁ, Katarína. Health Care in the Context of Marketing, Retailing and Logistics. Reviewers: Miroslav Foret, Marie Hesková. 1st Edition. San Antonio : FedEx Print & Ship Center, 2020. 125 s. [5,03 AH]. VEGA 1/0376/17. ISBN 978-3-00-055592-3.
 5. Aktuálne otázky v manažmente z pohľadu verejného zdravotníctva. Redakčné a zostaviteľské práce: Katarína Trajlínková, Miroslava Seňavová. 1. vydání. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2020. 139 s. ISBN 978-80-7556-064-3.
 6. COSTA-FONT, Joan - TURATI, Gilberto - BATINTI, Alberto. The Political Economy of Health and Healthcare : The Rise of the Patient Citizen. 1st Edition. Cambridge : Cambridge University Press, 2020. 222 s. ISBN 978-1-108-46825-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 7. ROSOCHA, Ladislav. Meranie výkonnosti procesov v zdravotníckych zariadeniach : dizertačná práca. Školiteľ: Michal Tkáč. Košice, 2020. 86 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. GUNAWARDANE, Gamini. Modern Health Care Marketing. Singapore : World Scientific Publishing, 2020. 496 s. ISBN 9789813279513. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. REISS, Karina - BHAKDI, Sucharit. Korona : falošný poplach? : fakty a čísla. Preklad: Jozef Štefčík. 1. slovenské vydanie. Bratislava : PLEJÁDY, 2020. 183 s. ISBN 978-80-973756-0-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. OECD Reviews of Public Health: Japan : A Healthier Tomorrow. Paris : OECD, 2019. 206 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/oecd-reviews-of-public-health-japan_9789264311602-en> ISBN 978-92-64-31159-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]