Výsledky vyhľadávania

 1. Postoj spotrebiteľov vo vzťahu k elektromobilite na trhu automobilov v Slovenskej republike : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0046/20. Zborník z príspevok riešiteľov projektu zostavil: Ferdinand Daňo ; recenzenti/Reviewers: Monika Naďová Krošláková, Gabriela Pajtinková - Bartáková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 159 s. [10,20 AH]. VEGA 1/0046/20. ISBN 978-80-225-4761-1.
 2. MONOŠI, Mikuláš et al. Hasičská technika 1. Recenzenti: Milan Žmindák, Juraj Jablonický. 2. doplnené vydanie. Košice : VIENALA, 2020. 518 s. [40,43 AH]. ISBN 978-80-8126-185-5.
  kniha

  kniha

 3. Ekonomická efektívnosť elektromobility v logistike : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0380/17. Zostavil: Ferdinand Daňo ; recenzenti: Gabriela Pajtinková - Bartáková, Jozef Orgonáš. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 74 s. [3,7 AH]. VEGA 1/0380/17. ISBN 978-80-225-4579-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 4. KVAŠŇÁK, Lukáš. AeroMobil má nový model aj investora, no prišiel o kľúčového človeka. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 20. apríla 2017, roč. 27, č. 16, s. 20-23.
  článok

  článok

 5. KVAŠŇÁK, Lukáš. Trnavská PSA chce pre nový model investičné stimuly. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 13. apríla 2017, roč. 27, č. 15, s. 34-35.
  článok

  článok

 6. KVAŠŇÁK, Lukáš. Emisný škandál prinútil Volkswagen k zmenám vo firemnej kultúre. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 23. marca 2017, roč. 27, č. 12, s. 32-33.
  článok

  článok

 7. KVAŠŇÁK, Lukáš. Jozef Kabaň má pomôcť BMW zvládnuť ťažké časy. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 16. februára 2017, roč. 27, č. 7, s. 40-41.
  článok

  článok

 8. KVAŠŇÁK, Lukáš. Matador chce mať výkladnú skriňu inteligentného priemyslu. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 9. februára 2017, roč. 27, č. 6, s. 54-56.
  článok

  článok

 9. PELLEGRINI, Peter. Autonómne vozidlá a kybernetická bezpečnosť. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2017. ISSN 1337-9798, 2017, roč. 9, č. Február-marec, s. 46-47.
  článok

  článok

 10. KEJHOVÁ, Hana. Přelomový vynález české vědy. Baterie Jana Procházky. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2017. ISSN 0026-8720, 2017, roč. 52, č. 1, s. 12-15.
  článok

  článok