Výsledky vyhľadávania

 1. 1.ProIN

  ProIN : productivity and innovation. - Spracovaný v EKO-INDEX. Žilina : CEIT. 2x ročne. ISSN 1339-2271. Dostupné na : www.ceitgroup.eu
  časopis

  časopis


 2. OECD Compendium of Productivity Indicators 2017. Paris : OECD, 2017. 122 s. OECD Compendium of Productivity Indicators. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-compendium-of-productivity-indicators-2017_pdtvy-2017-en> ISBN 978-92-64-27325-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. KAČALKOVÁ, Štefánia. Ako optimalizovať? In Profit. - Bratislava : PETIT PRESS, 2016. ISSN 1335-4620, 6. júla 2016, roč. 24, č. 14-15, s. 20-22.
  článok

  článok


 4. OECD compendium of productivity indicators 2016. Paris : OECD, 2016. 126 s. OECD compendium of productivity indicators. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/oecd-compendium-of-productivity-indicators-2016_pdtvy-2016-en> ISBN 978-92-64-25018-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. KUBÍKOVÁ, Zuzana - KERBČÁROVÁ, Daniela. The Panel analysis of productivity and profitability of domestic and foreign firms. - Registrovaný: Web of Science. In SGEM 2016. International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts. SGEM 2016 : 3rd International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts, 24 - 30 august, 2016, Albena, Bulgaria. - Sofia : STEF92 Technology, 2016. ISBN 978-619-7105-74-2, p. 9-16. I-16-103-00.
  článok

  článok


 6. BEŇO, Michal. Analýza produktivity práce a HDP Rakúska a krajín V4. In Manažment podnikania a vecí verejných : vedecko-odborný časopis [elektronický zdroj]. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2016. ISSN 2453-8167, 2016, roč. 11, č. 2, s. 1-23 online.
  článok

  článok


 7. DOSTÁL, Pavel. Lze zvýšit produktivitu práce zadarmo? In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2016. ISSN 0026-8720, 2016, roč. 51, č. 4, s. 32-34.
  článok

  článok


 8. V ktorom odvetví sa u nás najviac oplatí podnikať? In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2016. ISSN 1337-9798, 2016, roč. 8, č. Júl-August, s. 22.
  článok

  článok


 9. VAŠANIČOVÁ, Petra. Relationship between wages and labour productivity in Slovak industry. In Journal of management and business : research and practice. - Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2016. ISSN 1338-0494, 2016, vol. 8, no. 1, s. 35-45.
  článok

  článok


 10. BADURA, Peter. Využitie testov historických dát pre budúce investície. In Slovenské hospodárstvo v kontexte tohtoročných výziev a príležitostí : zborník vedeckých príspevkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4335-4, s. 100-105 CD-ROM. VEGA 1/0404/16.
  článok

  článok