Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 91  
Vaša otázka: Systematika = "^65.012.45^"
 1. ZAHUMENSKÝ, Peter. Business Intelligence ako nástroj podpory manažérskeho rozhodovania : dizertačná práca. Školiteľ: Štefan Čarnický. Košice, 2019. 178 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. DROBNÝ, Michal. Podnikové IT riešenia uľahčujú výmenu a prístup k údajom. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2016. ISSN 1337-9798, 2016, roč. 8, č. Júl-August, s. 36.
  článok

  článok

 3. HARUMOVÁ, Anna. Využitie business intelligence v podniku. In Podnikové financie vo vede a praxi - 2016 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4308-8, s. 83-89. VEGA 1/006/15.
  článok

  článok

 4. ZELINA, Michal. Information governance a Data governance v ére veľkých dát. In Moderné trendy v manažmente a ich uplatňovanie v podnikoch na Slovensku : recenzovaný zborník vedeckých statí z riešenia III. etapy grantového projektu VEGA MŠ SR a SAV č. 1/0316/14. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4314-9, s. 181-186. VEGA 1/0316/14.
  článok

  článok

 5. ČARNICKÝ, Štefan - HABIŇAKOVÁ, Martina - DUGAS, Jaroslav. Faktory úspešnosti zavádzania a využívania Business Intelligence v riadení podnikov. Recenzenti: Mojmír Kokles, Peter Mesároš. 1. vyd. Košice : VÚSI, 2016. 108 s. [6 AH]. Ekonómia a manažment. VEGA 1/0562/14. ISBN 978-80-89383-35-1.
 6. Business intelligence as a tool for knowledge development in business organizations : book of scientific papers. Compilers: Anna Hamranová, Vladimír Bolek ; reviewers: Pavol Molnár, František Polačko. 1. vyd. Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2016. CD-ROM [90 s., 5,91 AH]. VEGA 1/0933/14. ISBN 978-80-225-4276-0. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  Business intelligence as a tool for knowledge development in business organizations

  elektronická kniha

 7. ZAHUMENSKÝ, Peter - DUGAS, Jaroslav. Successful use of Market Intelligence in the enterprise. In Marketing management, trade, financial and social aspects of business. International scientific conference. Marketing management, trade, financial and social aspects of business : conference proceedings of the 4th international scientific conference : october 20 - 21, 2016, Košice, Slovak Republic. - Košice : Faculty of Business Economics with seat in Košice, 2016. ISBN 978-80-225-4293-7, s. 287-292 online. VEGA 1/0562/14.
  článok

  článok

 8. ČARNICKÝ, Štefan. Využitie business intelligence v systéme business performance management. In Vplyv využívania nástrojov Business Intelligence na výkonnosť podnikov. Medzinárodný vedecký workshop. Vplyv využívania nástrojov Business Intelligence na výkonnosť podnikov : recenzovaný zborník vedeckých prác : medzinárodný vedecký workshop k riešeniu projektu VEGA č. 1/0562/14 : 12.11.2015, [Košice, Slovensko]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4216-6, s. 37-52 CD-ROM. VEGA 1/0562/14.
  článok

  článok

 9. ČONKOVÁ, Monika - ZÁVADSKÝ, Cyril. Efektivita vyhľadávania informácií na internete ako faktor dosahovania marketingových cieľov. In Marketing a obchod v teórii a praxi. Vedecký workshop v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015. Marketing a obchod v teórii a praxi : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015 : [9. - 15. 11. 2015, Košice, Slovensko]. - Košice : Katedra obchodného podnikania PHF EU, 2015. ISBN 978-80-225-4186-2, s. 10 CD-ROM.
  článok

  článok

 10. LIPIANSKA, Júlia - ČERVENKA, Peter. Vývojové etapy služieb informačných systémov. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2015. ISSN 1337-7493, 2015, roč. 8, č. 31, s. 432-444. VEGA 1/0178/14.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.