Výsledky vyhľadávania

 1. KOPČÍKOVÁ, Mária. Porada má mať zmysel a jasný cieľ. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1335-1583, 2017, roč. 22, č. 5, s. 288-290.
  článok

  článok

 2. STRELCOVÁ, Stanislava - JANASOVÁ, Denisa. Spolupráca malých a stredných podnikov v regiónoch. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2016. ISSN 1337-2955, december 2016, roč. 12, č. 2, s. 102-108.
  článok

  článok

 3. HELMOVÁ, Milena. Interkulturelel Verhandlungskompetenz als wirtschaftlicher Erfolgsfaktor. In Interkulturelle Kommunikation im Wandel der Zeit : Stellungnahmen zu gegenwärtigen Problemen Europas aus Sicht unterschiedlicher wissenschaftlicher Disziplinen. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2016. ISBN 978-3-8300-9134-9, s. 125-132.
  článok

  článok

 4. KNAP, Roman. Startupy vs. korporace - odlišné světy, které stojí za to propojit. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : People management forum, 2016. ISSN 1212-690X, 2016, č. 7-8, s. 23.
  článok

  článok

 5. KORCSMÁROS, Enikö. Tvorba partnerských väzieb malých a stredných podnikov s regionálnymi inštitúciami v Nitrianskom kraji : dizertačná práca. Školiteľ: Helena Majdúchová. Bratislava, 2016. 199 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. JAKUBÍKOVÁ, Monika. Porada ako dôležitý manažérsky nástroj. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-060X, 2016, roč. 11, č. 10, s. 77-78.
  článok

  článok

 7. KOPČÍKOVÁ, Mária. Ako viesť efektívnu poradu. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-060X, 2016, roč. 11, č. 3-4, s. 109-110.
  článok

  článok

 8. Manažment porád. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2015. ISSN 1335-1583, 2016, roč. 21, č. 5, s. 270.
  článok

  článok

 9. KOPČÍKOVÁ, Mária. Porada má mať zmysel a jasný cieľ. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-060X, 2016, roč. 11, č. 2, s. 79-80.
  článok

  článok

 10. OLEXOVÁ, Cecília. Vedenie porád. In Práca, mzdy a odmeňovanie : mesačník s bezkonkurenčným počtom aktualít a tipov z personálneho a mzdového poradenstva. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2015. ISSN 1335-7115, 2015, roč. 10, č. 3, s. 37.
  článok

  článok